Logo

Актът за частно държавно вземане

Славчев, Здравко (2007) Актът за частно държавно вземане. Административно правосъдие, X (1). pp. 27-33.

[img] MS Word
64kB

Abstract

Частните финансови вземания се установяват и събират по административен ред. Административнопроизводствените правила са достатъчно добре познати. Съдебната практика е непротиворечива по отношение изискванията за законосъобразност на административните актове и съответствието им с изискванията на закона (чл. 59, ал. 2 вр. чл. 146 АПК). Производството по обжалване на АУЧДВ се различава от това, предвидено за обжалване актове на органите по приходите, определящи публични финансови задължения. АУЧДВ се обжалва пред министъра на финансите, който е непосредствено по-горестоящ административен орган, на който е подчинен актоиздателят (чл. 93, ал. 1 АПК). По административен ред може да се търси защита срещу незаконосъобразност (процесуална и материална) и едновременно с това да се оспорва неправилност. Съдебният контрол върху АУЧДВ е при спазване на общите правила за защита срещу актове и действия на орган по приходите – чл. 87, ал. 5 ЗСДВ. Следователно съдът не е обвързан от посочените в жалбата отменителни основания, а е длъжен да провери законосъобразността на АУЧДВ изцяло предвид всички изисквания за законосъобразност.

Item Type:Article
Subjects:Law > Administrative law
ID Code:226
Deposited By: ст. ас. Здравко Славчев
Deposited On:16 Sep 2008 07:52
Last Modified:07 Feb 2012 10:42

Repository Staff Only: item control page