Logo

Развитие на Европейския съюз и европейските институции

Кондарев, Тодор (2018) Развитие на Европейския съюз и европейските институции. In: Членството на България в Европейскя съюз : десет години по-късно. Издателски комплекс - УНСС, София, pp. 271-281. ISBN 9786192321166

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2MB

Abstract

Докладът „Развитие на Eвропейският съюз и европейските институции” разглежда политическата система на Европейския Съюз с нейните специфични особености и различия в сравнение с класическите демократични политически системи в националните държави. За тази цел са анализирани разделението на компетентностите в управлението между институциите на Съюза и държавите-членки. Като основен елемент на европейската политическа система са описани специфичните характеристики на институциите на Европейският Съюз - Съвет на Европейския Съюз („Съвета”), Европейски Съвет, Европейска Комисия (ЕК), Европейски Парламент (ЕП), Съд на Европейския Съюз, Европейска Централна Банка (ЕЦБ), Сметна Палата на Европейския Съюз (СПЕС). В докладът е фокусирано вниманието върху тяхното участие във формирането на политиките на Съюза, вземането на решения и законодателния процес. Описани са и връзките и взаимоотношенията с националните органи за управление. Направени са изводи за бъдещото развитие на ЕС и неговите институции в съответствие с повдигнатите за дискусия виждания на Европейската комисия в Бялата книга за бъдещето на Европа (2017 г.), обобщени в 5 сценария, както и на вижданията за развитието в основните политики на Съюза – отбрана, финанси, социални въпроси и глобализацията. Summary: The current paper “Development of the European Union and the European Institutions” presents the political system of the EU with its specific nature and differences in comparison with the classic democratic political systems in national states. For this purposes the division in the power competences between the EU institutions and the national institutions of the members’ counties are described and analyzed. As a main element of EU political system are described the specific characteristics of the EU institutions – Council of the European Union, European Council, European Commission, European Parliament, Court of Justice of EU, European Central Bank, European Court of Auditors and others. The special intention is focused on their participation in the EU policies development, the decision making and the legislation development. The relations with the national power bodies/institutions are described. Some conclusions on the future development of the EU and its institutions are made in relation with the pointed out visions by the European Commission with The White Paper On Future of Europe (2017) summarized in 5 scenarios as well as by the Reflection papers (RP) for future of the main policies of EU (RP on European defense, RP on EU finances, RP on social dimensions of Europe, RP on harnessing globalization).

Item Type:Book Section
Subjects:Political sciences > International Relations
Political sciences > Civil and political rights
Political sciences > Political sciences. Theory and philosophy
Political sciences > Systems of governments and states
Political sciences > World politics. Diplomacy
ID Code:3894
Deposited By: Todor Nikolaev Kondarev
Deposited On:21 Oct 2018 10:53
Last Modified:21 Oct 2018 10:53

Repository Staff Only: item control page