Logo

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 21.

Димитров, Владимир (2010) Възрожденски стенописи в Куриловския манастир. In: Сердика - Средец - София : Културно-историческо наследство на София проблеми и перспективи. Издателство за териториално устройство и строителство, София, pp. 103-107. ISBN 9789549106152

Димитров, Владимир (2015) Живописта в храма "Успение Богородично" в село Лъки, Гоцеделчевско. Изкуство и контекст 2013 : Шеста младежка научна конференция, 6 . pp. 17-24. ISSN 1313-7379

Димитров, Владимир (2010) Зографите от фамилията Бундовци (Минови) от Галичник и техните творби в България. Патримониум.МК (7-8). pp. 451-463. ISSN 1857-5811

Димитров, Владимир (2008) Зографската фамилия Минови. Изкуствоведски четения 2008 . pp. 370-379. ISSN 1313-2342

Димитров, Владимир (2009) Изкуството на Българското възраждане - един неусвоен ресурс в туризма. In: Тенденции в развитието на съвременния туризъм : Сборник доклади от международна научна конференция, Смолян, 15-17 октомври 2009 г. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - филиал Смолян, Смолян, pp. 116-119. ISBN 9789549358414

Димитров, Владимир (2006) Иконографски особености на стенописите в храма "Св. Никола" в село Тополница, Дупнишко. In: Изкуствоведски четения 2006. Институт за изкуствознание, БАН, София, pp. 366-381. ISBN 9789549169799

Димитров, Владимир (2008) История и национална идентичност в стенописи от Късното Българско възраждане. In: Университетски четения и изследвания по българска история : IV Международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 133-144. ISBN 9789540727684

Димитров, Владимир (2009) Неизвестни стенописи на зографите Марко и Теофил Минови в храма на с. Капатово, Мелнишко. Изкуствоведски четения 2009 . pp. 185-192. ISSN 1313-2342

Димитров, Владимир (2010) Нови сведения за зографите от рода Минови. Докторантски четения 2010 . pp. 35-44. ISSN 1313-4094

Димитров, Владимир (2016) От национални герои към светци или за живописта в църквата в село Драгодан. Проблеми на изкуството (2). pp. 44-49. ISSN 0032-9371

Димитров, Владимир (2010) Ритуал за изцеление, изпълняван в храма "Св. Димитър" в село Тешово, Гоцеделчевско. In: От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба. АГАТА-А, pp. 84-90.

Димитров, Владимир (2008) Стенната живопис в храма "Св. Атанасий" в село Бельово, Мелнишко. Изкуство и контекст 2008 : [Доклади от Четвърта младежка научна конференция] . pp. 258-265. ISSN 1313-7379

Димитров, Владимир (2011) Стенописи от Захарий поп Христов Радойков в храма "Св. Йоан Предтеча" в село Карабунар, Пазарджишко. Проблеми на изкуството (1). pp. 48-56. ISSN 0032-9371

Димитров, Владимир (2007) Стенописите в храма "Св. Георги" в гр. Сапарева баня. Изкуствоведски четения . pp. 161-170. ISSN 1313-2342

Димитров, Владимир (2008) Стенописите в храма "Св. Георги" в село Златолист, Мелнишко. Докторантски четения 2008 : Департамент История на културата . pp. 91-104. ISSN 1313-4094

Димитров, Владимир (2007) Стенописите в храма "Св. Никола" в село Червен брег, Дупнишко. Докторантски четения 2007 : Департамент История на културата . pp. 105-115. ISSN 1313-4094

Димитров, Владимир (2009) Стенописното наследство на зографската фамилия Минови. PhD thesis, Нов български университет.

Димитров, Владимир (2005) Храма "Св. Никола" в село Тополница, Дупнишко (Архитектурно-конструктивна характеристика). In: Студентски изследвания : [Том] 2 : Изкуствознание и културология. Нов български университет, София, pp. 283-290. ISBN 954535416X

Димитров, Владимир (2010) Храмът "Св. Георги" при село Игуменец. Проблеми на изкуството (3). pp. 42-49. ISSN 0032-9371

Димитров, Владимир (2007) Храмът "Св. Димитър" в село Крушари, Добричко. In: Добруджа в изобразителното изкуство. Художествена галерия, Добрич, pp. 51-56. ISBN 9789549208412

Димитров, Владимир (2013) Храмът "Св. Никола" в село Долен, Гоцеделчевско. Проблеми на изкуството, 46 (2). pp. 26-33. ISSN 0032-9371

This list was generated on Fri Dec 15 04:28:40 2017 EET.