Logo

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 9.

Иванов, Климент (2016) Архитектура и дизайн – продукти и взаимодействия. Сборник доклади от научна конференция „Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“ . (In Press)

Иванов, Климент (2018) Архитектурната идентичност при жилищните сгради – къщи. Сборник с материали от Четвърта национална научна конференция „Идентичност и артификация на реалността в изкуството, дизайна и архитектурата“ . (In Press)

Иванов, Климент (2015) Архитектурни намеси в (под)покривни пространства = Architectural Interventions in the Roofspace. Сборник научни публикации, 4 . pp. 19-30. ISSN 1314-7188

Иванов, Климент (2014) Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите. Сборник научни публикации : департамент "Дизайн и архитектура" (3). pp. 37-48. ISSN 1314-7188

Иванов, Климент (2014) Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите. PhD thesis, Нов български университет.

Иванов, Климент (2014) Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. PhD thesis, Нов български университет.

Иванов, Климент (2016) Имитацията като метод за намеса в съществуващи сгради. Изкуствоведски четения 2016: Автори, течения, взаимодействия . pp. 263-274. ISSN 1313-2342

Иванов, Климент (2018) Проявлението на цвета в жилищната архитектура през изминалото столетие. Къщи. Сборник с материали от Национална научна конференция „Цвят и психология 3. Аспекти на архитектурната среда“ . (In Press)

Иванов, Климент (2014) Феноменът „Съвременни руини”. Сборник научни публикации (3). pp. 27-35. ISSN 1314-7188

This list was generated on Mon Sep 28 09:40:49 2020 EEST.