Изразяване на усилието чрез съюза per quanto в италиански и колкото и да в български език

Давидова, Десислава (2014) Изразяване на усилието чрез съюза per quanto в италиански и колкото и да в български език. In: Научна конференция "Хуманитарните науки днес", 15-16 ноември 2014, София, България. (Unpublished)

[thumbnail of Изразяване на усилието при италианския отстъпителен съюз per quanto.pdf]
Preview
PDF
Изразяване на усилието при италианския отстъпителен съюз per quanto.pdf

818kB

Abstract

РЕЗЮМЕ: Обект на изследването е италианската отстъпителна конструкция per quanto и по-точно една семантична особеност, която поради повторяемостта си в случаите може да премине в семантично „постоянство”. В корпуса от примери чрез превод от и на италиански език се забелязва една често срещана изразявана идея за физическо или душевно усилие, с което се върши нещо. В тези примери рer quanto въвежда подчинени отстъпителни изречения, които изразяват физическо/душевно усилие, с което се върши нещо, но чийто резултат липсва или е незначителен. В този случай може да се говори за съчетание между отстъпителния характер на рer quanto (контрастът между положено усилие и непостигане на резултат) и идеята за големина, размер (в случая на усилието).
ABSTRACT: The object of the study is the Italian concessive structure per quanto and mainly one semantic feature, which for its repetitiveness in the cases may become semantic "constancy". A frequent, expressed idea of physical or mental effort with which something is being done is noticed in the examples through translation from and into Italian. In these examples per quanto introduces subordinate concessive clauses that express physical / mental effort with which something is being done, but which result is absent or insignificant. In this case one can speak of a combination of the concessive nature of per quanto (the contrast between the effort that is made and the failure to achieve a result) and the idea of the extent (in the case of the effort).

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:concessive, subordinate, clauses, effort, усилие, отстъпителни изречения
Subjects:Language. Linguistics. Literature > Language
ID Code:2564
Deposited By: Dessislava Davidova
Deposited On:13 May 2015 12:43
Last Modified:27 Jul 2020 13:30

Repository Staff Only: item control page