Бизнес оценяването - състояние и перспективи в България

Касърова, Виолета and Симов, Людмил (2011) Бизнес оценяването - състояние и перспективи в България. In: Втора научно-практическа конференция с международно участие “Корпоративните финанси на формиращите се пазари", 12-13 септември 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

[thumbnail of Oceniteli.pdf]
Preview
PDF
Oceniteli.pdf

316kB

Official URL: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/e...

Abstract

ABSTRACT: The report reviews business appraisal as a condition for complete functioning of the market economy. The achievements of this activity, attained up to now in our country had been outlined, mostly related with the privatization. The directions for a further development of the business appraisal and the rise of its role as a regulated occupation, have been laid down, in order to create an information infrastructure of the appraisal activity and turning the Chamber of the Independent appraisers into a platform for exchange of knowledge, consolidation of opinions and for continuous increase of qualification and competency of the appraisers. The business appraisal has been reviewed in the report as a form of lifelong learning of managers, regarding a formation of their value thinking.
РЕЗЮМЕ: Докладът разглежда бизнес оценяването като едно от условията за пълноценно функциониране на пазарната икономика. Очертани са досегашните постижения на тази дейност у нас, свързани главно с приватизацията. Набелязани са направленията за по-нататъшното развитие на бизнес
оценяването, насочени към издигане ролята му като регулирана професия, със създаване на информационна инфраструктура на оценителската дейност, превръщане на Камарата на независимите оценители в плацдарм за обмен на знания и консолидация на мнения, за непрекъснато повишаване на квалификацията и компетентността на оценителите. В доклада бизнес оценяването се разглежда и като една от формите на учене през целия живот за мениджъри с оглед формиране на стойностното им мислене.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:independent appraisal, standards for business appraisal, professional education, professional union, value thinking, chamber of the independent appraisers, независима оценка, стандарти за бизнес оценка, професионално образование, професионално обединение, стойностно мислене, камара на независимите оценители
Subjects:Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:1096
Deposited By: доц.д-р Виолета Касърова
Deposited On:01 Mar 2012 08:29
Last Modified:04 Oct 2013 07:12

Repository Staff Only: item control page