За авторите

Депозиране в Научен електронен архив

• консултация с библиографски редактор за създаване на списък с публикации/материали в научния електронен архив на университета.

Повече информация: Радостина Тодорова, тел. 02/8110292, в. 11901, e-mail.

Обучителна сесия

Създаване на списък с публикации/материали в Научен електронен архив на НБУ

Участниците ще се научат да:
• събират всичко, което са създали в Научния електронен архив на НБУ;
• направят своите постижения видими в интернет и ускорят цитирането си;
• подпомогнат акредитацията на програми, в които преподават;
• използват защитен сървър за съхранение на данните в университета.

Заяви участие онлайн.