Институционален имидж на районните и младши районните инспектори от Националната полиция

Арабаджийски, Николай (2006) Институционален имидж на районните и младши районните инспектори от Националната полиция. Бюлетин - Факултет Полиция (21). pp. 94-124.

[thumbnail of 2_IMIDG_-_RI.doc] MS Word
2_IMIDG_-_RI.doc

156kB

Abstract

Студията е посветена на специфичните проблеми на институционалния имидж на районните и младши районните инспектори от Националната полиция, което предопределя нейната актуалност. Публичният образ на тази категория полицейски служители не се изгражда или трансформира веднъж или еднократно. Веднъж създаден този имидж трудно се променя. Целта на разработката е да се изведат специфичните проблеми на техния институционален имидж и се направят предложения за подобряването му. Предмет на изследване са: деловия вид и стила на общуване на тази категория полицейски служители; организационната и езиковата им култура; организацията на полицейските офиси /приемни помещения/ и на документооборота в тях. Като източници са използвани различни теоретични разработки свързани с проблематиката за изграждането на публичен имидж от институциите на публичната администрация и от нейните служители, както и съответна правна регламентация. Студията има практико-приложна насоченост. За усъвършенстване на някои от дейностите свързани с публичното управление на държавната служба в МВР са направени конкретни предложения за промени в действащата нормативна уредба.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Национална полиция; районни инспектори; институционален имидж
Subjects:Public administration > Public administration
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:1144
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:21 Apr 2012 12:39
Last Modified:21 Apr 2012 12:39

Repository Staff Only: item control page