Извънаудиторни учебни форми за обучение в програмите по публична администрация на Нов български университет

Арабаджийски, Николай (2010) Извънаудиторни учебни форми за обучение в програмите по публична администрация на Нов български университет. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ, 5. pp. 1-16. ISSN 1313-4760

[thumbnail of 8_IZVANAUDITORNI.doc] MS Word
8_IZVANAUDITORNI.doc

184kB

Official URL: http://ebox.nbu.bg/pa2010/2_Arabadjiiski-Izvanaud....

Abstract

ABSTRACT: The study outlines the best practices in the forms of extracurricular education used in the course of teaching students and doctoral students enrolled in Public Administration programs at New Bulgarian University (NBU), Bulgaria. The aim of the study is to present the organization and activities of the different types of forms of extracurricular education in these programs. Based on the surveys carried out during the period 2005-2010 and the results of their analysis, a number of suggestions are made how to improve both the organization and activities. The study defends the view that as regards their content the forms of extracurricular education already introduced and taught adequately provide for the achievement of the academic aims and goals set, related to the acquisition of the necessary skills, knowledge and professional competencies by the students and doctoral students enrolled in the programs of Public Administration at NBU.
РЕЗЮМЕ: Разработката представя добрите практики на извънаудиторните учебни форми, използвани при обучението на студенти и докторанти обучаващи се в програми по публична администрация в Нов български университет (НБУ) на Република България. Целта на изследването е да се представи организацията и дейностите за провеждането на отделните видове извънаудиторни учебни форми в тези програми. Вследствие на извършени проучвания за периода 2005-2010г. и получените резултати от техния анализ, се правят конкретни предложения за подобряване на организацията и дейностите за провеждането им. В разработката се прави опит да бъде защитена тезата, че в съдържателен аспект въведените и провеждащи се извънаудиторни учебни форми в достатъчна степен осигуряват постигането на целите и задачите на обучението, свързано с придобиването на необходимите знания, умения и професионални способности от обучаваните студенти и докторанти по публична администрация в НБУ.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Forms of extracurricular education in public administration programmes at the New Bulgarian University, AUTHOR: Assoc. Prof. Nikolai Arabadzhiyski, Ph.D.
Uncontrolled Keywords:форми на обучение, публична администрация, public administration, education, forms of extracurricular education
Subjects:Education > Higher education
Public administration > Public administration
ID Code:1150
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:27 Apr 2012 12:04
Last Modified:28 Aug 2012 12:20

Repository Staff Only: item control page