Инвестиционни решения в осигуряването в кризисна и посткризисна среда

Данева, Иванка (2011) Инвестиционни решения в осигуряването в кризисна и посткризисна среда. In: Втора научно-практическа конференция с международно участие “Корпоративните финанси на формиращите се пазари", 12-13 септември 2011, Нов български университет, София, България. (Submitted)

[thumbnail of Microsoft Word - ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ -доклад-29-08-2011.pdf]
Preview
PDF
Microsoft Word - ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ -доклад-29-08-2011.pdf

298kB

Abstract

В доклада се разглежда нарастващата значимост на пазарното управление на активите на осигурителните фондове. Прилаганите инвестиционни регулативни подходи се разглеждат като обективна необходимост и предпоставка за вземане на инвестиционно решение в контекста на макроикономическата среда.Посочени са някои нерешени проблеми на съществуващите инвестиционни регулации в допълнителното пенсионно и здравно осигуряване в България. Въз основа на анализ на статистически данни са очертани основни направления на изменения на инвестиционните решения при управлението на пенсионните и здравноосигурителните фондове в кризисна и посткризисна среда.

This report presents the growing importance of market asset management of insurance funds. Implemented approaches for investment regulation are analyzed as impartial necessity and prerequisite for investment decision making in the context of macroeconomic environment. Pending problems of existing investment regulation in complementary pension and health insurance in Bulgaria are outlined. On the basis of statistic data analysis the main trends of investment decisions changing in pension and health insurance funds management in crisis and postcrisis environment are noted.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information:TITLE: Investment decisions of insurance in crisis and post-crisis environment, AUTHOR: Ivanka Daneva
Subjects:Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:1194
Deposited By: доц. д-р Иванка Данева
Deposited On:15 May 2012 06:59
Last Modified:07 Oct 2013 06:42

Repository Staff Only: item control page