Управление на екипи. Философия на екипния модел

Хаджиев, Кристиян (2012) Управление на екипи. Философия на екипния модел. Диалог. ISSN 1311-9206 (Submitted)

[thumbnail of Studia_teams_2011.doc] MS Word
Studia_teams_2011.doc

517kB

Abstract

ABSTRACT: The article explores the philosophy of the team approach in a conceptually new way. It studies the strategic role of the team from a group dynamics perspective and justifies its importance in social practices. Various types of teams are analyzed in view of immediate results, as are the conditions necessary to transform groups into effective team structures. The principles used to overcome the internal organizational shortsightedness and risk minimization are thoroughly examined. РЕЗЮМЕ: В студията по концептуално нов начин се изследват основите (философията) на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа, като феномен на груповата динамика. Идентифицират се причините, които налагат използването на екипния модел в социалната практика. Анализират се видовете екипи през призмата на непосредствените резутати (динамика на кривата), както и необходимите условия за трансформиране на групите в ефективни екипни структури. Детайлно се изследват принципите, които преодоляват вътрешното организационно късогледство и минимизират риска свързан с промяната. Извеждат се общите подходите за екипна ефективност, систематизирани в осем практики, които мениджмънта реално прилага в бизнеса. Изследват се специфичните измерения (характерни особености) на лидерството в екипна среда. Анализират се новите (интегративни) подходи към лидерството, новата парадигма през призмата на лидерските роли, функционалния модел на Джон Ейдър, лидерството от “пето ниво” на Джим Колинс, концепцията на Майлс и Симс за самолидерството и ситуационния лидерски модел на Хърси-Бланчард, като се идентифицират зависимости свързани с фазите, през които преминава изграждането на екипа.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:philosophy of the team model, group dynamics perspective, group thinking, high performance organization, high performance curve, философия на екипа, динамична (екипно базирана) и статична (йерархична) организационна структура, крива на екипните резултати, синергитичен ефект, вътрешно организационно късогледство, целево-адаптивна организация, нова парадигма за лидерство, харизматично лидерство, трансформационно лидерство, транзакционно лидерство, лидерство от „пето ниво” функционален лидерски модел, ситуационен лидерски модел, самолидерство, ефективно лидерство.
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:1288
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:06 Aug 2012 08:33
Last Modified:04 Oct 2013 14:12

Repository Staff Only: item control page