Стратегически подходи за развитие на културния туризъм

Михайлов, Михаил (2012) Стратегически подходи за развитие на културния туризъм. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

[thumbnail of Studia_M_Mihailov.doc] MS Word
Studia_M_Mihailov.doc

371kB

Abstract

ABSTRACT: The study examines current issues in conservation and management of cultural heritage and strategy for development of cultural tourism. They are implied not only by the regular needs of tourism as an economic sector, but also by the changed political and social environment in which the regional systems operate and the anthropogenic resources and cultural values exist.
The following topics are examined: the domain of interaction "sociocultural environment - tourism" using themethodology of the sustainable development; the strategic management of the cultural heritage and cultural tourism; nature, characteristics and product structures of cultural tourism types - cultural and historical, ethnological, religious, esoteric.
The objectives of the study are associated with developing a vision, a mission and a strategy for sustainable development of cultural tourism, which is one of the priorities of the government program.
The study can be used as a study guide for students of cultural tourism and sustainable development in undergraduate and graduate programs.

РЕЗЮМЕ: Студията разглежда актуални проблеми по опазването и управлението на културното наследство и стратегията за развитието на културния туризъм. Те са продиктувани както от регулярните потребности на туризма, като сектор от икономиката, но и от променената политическа и социално икономическа среда, в която функционират регионалните системи, в които се намират антропогенните ресурси и културните ценности.
Разгледани са: сферата на взаимодействие „социокултурна среда - туризъм” при използване методологията на устойчиво развитие; проблемите на стратегическото управление на културното наследство и културния туризъм; същността, характеристиките и продуктовите структури на видовете културен туризъм – културно исторически, етноложки, религиозен, езотеричен.
Целите на разработката са свързани с изграждането на визия и разработването на мисия и стратегия за устойчиво развитие на културния туризъм, който е един от приоритетите на правителствената програма.
Студията може да бъде използвана като учебно помагало за студентите, изучаващи културен туризъм и устойчиво развитие в бакалавърски и магистърски програми.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Additional Information:TITLE: Strategic Approaches for Development of Cultural Tourism, AUTHOR: Doc. Dr. Mihail Mihailov
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:1295
Deposited By: доц. д-р Михаил Михайлов
Deposited On:10 Jul 2012 07:46
Last Modified:07 Oct 2013 06:23

Repository Staff Only: item control page