Специфични характеристики на срочната борсова сделка (на примера на Софийска стокова борса АД)

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2001) Специфични характеристики на срочната борсова сделка (на примера на Софийска стокова борса АД). Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 4 (1/2). pp. 173-186. ISSN 1311-4506

[thumbnail of statia3.pdf]
Preview
PDF
statia3.pdf

6MB

Abstract

ABSTRACT: The stock exchange is a fast liquiate commerce wich can be characterize with a high activity of the participants, a high speed of concluding the exchange contracts and a power dynamics of the stock operation. РЕЗЮМЕ: Борсовата търговия е бързоликвидна търговия, която се характеризира с голяма активност на участниците в нея, висока скорост на сключване на борсовите сделки и силна динамика на борсовите операции. Наред с това, тя е специфичен вид търговия, гарантиращ пълна прозрачност на процеса на търгуване, всеобща достъпност за всички желаещи да участват в него, както и постигането на реална и равновесна пазарна цена при спазването на строго регламентираните борсови правила и процедури. При борсовата търговия се гарантира 100% прозрачност на сключваните сделки и се елиминират всякакви съмнения за корупция и нелоялна търговия. Изхождайки от предимствата, които ни дава борсовата търговия, в тази разработка ще спрем Вашето внимание върху отличителните характеристики на срочната борсова сделка, които дават възможност да се реализират на практика нейните специфични особености.
Търговската сделка има задължителни параметри, които са присъщи и на срочната борсова сделка, но при последната те имат специфичен характер. Параметрите на срочната борсова сделка, се класифицират в три големи групи, стандартизирани, типизирани и унифицирани параметри. В тези три групи, задължителните параметри на срочната борсова сделка се разпределят като следва:
- Стандартизирани параметри на срочната борсова сделка са: - количество на търгуваната борсова стока, -начинът на постигане на борсовата цена, - гаранциите по сделката, стандартизирани са и самите борсови процедури.
- Типизирани параметри на срочната борсова сделка са: - вид на търгуваната стока, - условия и начин на плащане, - времето на доставка, типизиран е и борсовия договор.
- Унифицирани са качествените характеристики на търгуваните борсови стоки и мястото на доставката, или франкировката.
Българската практика по прилагането на световния опит в този аспект на борсовата търговия е анализиран въз основа на дейността на Софийска стокова борса АД.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: The specific characteristic of the periodic exchange transaction (after the example of the Sofia commodity excange), AUTHORS: Simeon Elazarov, Vanya Hadjieva
Uncontrolled Keywords:срочна борсова сделка, стандартизирани параметри, типизирани параметри, унифицирани параметри,
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:1318
Deposited By: д-р Ваня Хаджиева
Deposited On:14 Aug 2012 12:27
Last Modified:04 Oct 2013 08:49

Repository Staff Only: item control page