Откритите процедури и малкия бизнес

Елазаров, Симеон and Хаджиева, Ваня (2002) Откритите процедури и малкия бизнес. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа = Management & Sustainable Development, 6 (1/2). pp. 31-42. ISSN 1311-4506

[thumbnail of 4_otkritite proceduri i malkiq biznes.pdf]
Preview
PDF
4_otkritite proceduri i malkiq biznes.pdf

15MB

Abstract

ABSTRACT: The permanent improvement of the trading procedures and technics of trading is an objective process in business's development. A special place in this process belongs to the improvement of open procedures of trading. Their implementation is increasing since they become legally established practice in trade relations between the State and other subjects in the economic relationships in modern civil society. The character and the scope of the most implemented open procedures of trading in market economy are described in the report. Their role and advantages especially for the small business are underlined as well.
РЕЗЮМЕ: Непрекъснатото усъвършенстване търговските процедури и техники е обективен процес в развитието на бизнеса. Особено място в него заема усъвършенстването на откритите процедури на търгуване. Тяхното приложение непрекъснато се разширява, като те стават узаконена практика в търговските отношения между цивилизованата държава и останалите субекти на икономическите взаимоотношения в съвременното гражданско общество.
В доклада са описани същността и съдържанието на най-масово използваните открити процедури на търгуване в условията на индустриално развита пазарна икономика, посочени са тяхната роля и предимства специално за малкия и среден бизнес.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Open procedures of trading and small business, AUTHORS: Simeon Elazarov, Vanya Hadjieva
Uncontrolled Keywords:малък и среден бизнес, открити процедури на търгуване, открити пазари, търг, аукцион, конкурс, борсова сделка, обществена поръчка, Small business, open procedures of trade, open markets, tender, auction
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:1322
Deposited By: д-р Ваня Хаджиева
Deposited On:15 Aug 2012 11:26
Last Modified:04 Oct 2013 08:49

Repository Staff Only: item control page