Управление на валутния риск в нефинансова компания: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8 Икономика, научна специалност "Световно стопанство и МИО"

Николова, Ирена (2012) Управление на валутния риск в нефинансова компания: Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8 Икономика, научна специалност "Световно стопанство и МИО". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of nikolova avtoreferat 2012.pdf]
Preview
PDF
nikolova avtoreferat 2012.pdf

13MB

Abstract

Валутният риск, като част от общия риск за една компания от нефинансовия сектор, заема важно място при функционирането на отделната компания в условията на пазарна икономика. Влиянието на риска върху дейността на компанията може да се прояви пряко (при осъществяване на транзакции на международните пазари и в случаите на чуждестранни контрагенти за компанията) или косвено (в случаите, когато компанията извършва своята дейност само на вътрешния (местния) пазар при фиксиран валутнокурсов режим).
В дисертацията се разглеждат въпросите, свързани с дълговата криза в Европа и възможните изходи за България и българските компании по отношение на валутния риск. Освен това управлението на валутния риск е свързано и с правилното прилагане на управленската стратегия и одобрените планове за развитието на дадена нефинансова компания. Така компанията е необходимо да наблюдава и анализира процесите във вътрешната и външната за нея среда, както и влиянието върху нейната дейност. Всъщност основата на ефективното управление на валутния риск е способността на компанията да се приспособява към промените в средата (вътрешна и външна).

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Economic and business Administration > World trade. International economics.
ID Code:1608
Deposited By: Irena Nikolova
Deposited On:08 Apr 2013 14:05
Last Modified:07 Oct 2013 06:21

Repository Staff Only: item control page