Курортно-туристически потенциал на Смолянска област – приоритетно развитие на екотуризма, като част от устойчивия комплексен туризъм

Алексова, Десислава (2006) Курортно-туристически потенциал на Смолянска област – приоритетно развитие на екотуризма, като част от устойчивия комплексен туризъм. PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of Дисертационен труд] MS Word (Дисертационен труд)
Disertacia_dessislava_alexova.doc
Restricted to Repository staff only until 5 January 2015.

1MB
[thumbnail of Приложения]
Preview
PDF (Приложения)
23.pdf

8MB

Abstract

Целта на докторската теза е проучване и анализ на курортно-туристическия потенциал на Смолянска област и предлагане на моделно решение за приоритетно развитие на екотуризма като част от устойчивия комплексен туризъм. Направен е преглед на тенденциите в развитието на туризма в страната и в частност на екотуризма, правната и институционална рамка, кратък преглед на историческото развитие на Смолянска област и традициите в туристическото предлагане, анализ на туристическите ресурси, както и комплексна оценка на туристическия потенциал на Смолянска област с оглед приоритетното му използване за екотуризъм. Проучени са стратегиите и програмите за развитие на туризма в отделните общини. Направен е частичен анализ на съществуващата материална база за туризъм и възможностите й за включване в предлагането на екотуризъм, проучени и анализирани са реализирани проекти за екотуризъм, с цел оценка на курортно-туристическия потенциал. Принос на докторанта представляват проучванията „на място”. Извършени са проучвания и оценка на туристическото търсене и предлагане; проучване на кадровото обезпечаване, маркетинга и мениджмънта на туристическата дейност в Смолянска област с оглед очертаване на състоянието им и проблемите, проучване, анализ и оценка на комуникативната политика в туризма проучване на възможности за трансгранично сътрудничество в областта на екотуризма. Предложено е моделно решение за приоритетно развитие на екотуризма, в съчетание с други форми на алтернативен туризъм, като част от устойчивия комплексен туризъм в Смолянска област.

Item Type:Thesis (PhD)
Additional Information:Recreation and tourism potential of Smolyan district - priority ecotourism as part of complex sustainable tourism Dessilava Alexova
Uncontrolled Keywords:екотуризъм в Смолянска област, комплексен туристически продукт, алтернативен туризъм; eco tourism in Smolyan district, complex tourist product,alternative tourism
Subjects:Earth and environmental sciences > Ecology. Environmental preservation
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:1612
Deposited By: д-р Десислава Алексова
Deposited On:28 Jan 2013 07:02
Last Modified:18 Feb 2013 10:48

Repository Staff Only: item control page