Скала за творческа мотивация на Пол Торанс : Надеждност и конструкт валидност на българската форма

Стойчева, Катя and Щетински, Димитър and Попова, Калина (2008) Скала за творческа мотивация на Пол Торанс : Надеждност и конструкт валидност на българската форма. Психологични изследвания (1). pp. 215-320. ISSN 1311-4700

[thumbnail of psihologichni izsledvaniya.pdf]
Preview
PDF
psihologichni izsledvaniya.pdf

3MB
[thumbnail of 1 BANJubilee2008Statia.doc] MS Word
1 BANJubilee2008Statia.doc

136kB

Abstract

ABSTRACT: Bulgarian adaptation of Torrance’s creative motivation scale was administered to five samples of high school students (14 – 19 years; n = 106 and 407), university students (17 – 43 years; n = 208 and 130) and adults (17 – 69 years; n = 375). The internal consistency for the retained 18 items (Cronbach’s alpha) ranged 0,78 to 0,84 across samples. Test-retest reliability was 0,77 for a 1,5-month interval (n = 253) and 0,67 for a 3-month interval (n = 112). Creative motivation correlated positively with tolerance for ambiguity and orientation towards achieving high standards in one’s activity (Pearson’s r from 0,31 to 0,39) among high school students (n = 106) and university students (n = 130). Creative motivation’s items were identified that differentiated individuals with high and low tolerance for ambiguity and those with high and low need for achievement. Creative motivation was also related to adolescents’ self-concept (n = 219). Highly motivated individuals showed greater self-esteem (r = 0, 38) as well as greater discrepancy between their Real and Ideal Selves (r = 0,22).
РЕЗЮМЕ: Българската форма на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс показва висока вътрешна консистентност и времева стабилност при ученици (14 – 19 г.), студенти (17 – 43 г.) и възрастни (17 – 69 г.). Наблюдава се положителна връзка на творческата мотивация с толерантността към неопределеност и с потребността от постижение. Съдържанието на айтемите, диференциращи творческата мотивация на индивидите с различно равнище на толерантност към неопределеност и на потребност от постижение, очертава възможните механизми на тези взаимовръзки. Способността да толерира напрежението, породено от срещата с неопределеността, позволява на личността да се ангажира в творчески процес, а ориентацията към високи стандарти в изпълнението на дейността й позволява да активира и използва ресурсите си. Изследването на творческата мотивация и Аз образа при юноши показва, че високата творческа мотивация е свързана както с висока самооценка на качествата, притежавани от личността, така и с по-голямо разминаване между Аз реално (какъв съм аз) и Аз идеално (какъв искам да бъда).

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Torrance’s Creative motivation scale: Reliability and construct validity of its Bulgarian form, AUTHORS: Katya Stoycheva, Dimitar Shtetinski, Kalina Popova
Subjects:Psychology > Cognitive psychology (science)
ID Code:1626
Deposited By: доц. д-р Катя Георгиева Стойчева
Deposited On:13 Feb 2013 13:38
Last Modified:07 Mar 2013 08:27

Repository Staff Only: item control page