Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути

Алексова, Десислава (2008) Устойчиво развитие на територии със съхранени природни ландшафти чрез изграждане на екотуристически маршрути. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 131-135.

[thumbnail of 06_doklad_vratsa_redakcia_prof.doc] MS Word
06_doklad_vratsa_redakcia_prof.doc

78kB
[thumbnail of 6.pdf]
Preview
PDF
6.pdf

2MB

Abstract

ABSTRACT: The paper has done an analysis of the definitions and criteria for sustainable, responsible and ecotourism based on survey by leading global organizations related to sustainable development and tourism. Analyze the specific projects for ecotourism routes, taking into account the shortcomings in the practice and the necessary measures to be taken. Is a good example of ecotourism route to contribute to the sustainable development of border areas in the Middle Rhodopes.
РЕЗЮМЕ: В доклада е направен анализ на дефинициите и критериите за устойчив, отговорен и екологичен туризъм, въз основа на изследвания на водещи световни организации, свързани с устойчивото развитие и туризма. Анализирани са конкретни проекти за екотуристически маршрути, като са отчетени недостатъците в практиката и необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети. Даден е добър пример за екотуристически маршрут, който да допринесе за устойчивото развитие на крайгранични територии в Средните Родопи.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:sustainable development, sustainable tourism, ecotourism, eco trail, biodiversity, landscape, устойчиво развитие, устойчив туризъм, екотуризъм, екопътека, биоразнообразие, ландшафт
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:1643
Deposited By: д-р Десислава Алексова
Deposited On:14 Feb 2013 14:06
Last Modified:15 Feb 2013 14:01

Repository Staff Only: item control page