Приложимост на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос : Преглед на литературата по въпроса

Джалев, Любомир (2012) Приложимост на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос : Преглед на литературата по въпроса. Discussion Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

[thumbnail of Applicability of CTT and IRT.pdf]
Preview
PDF
Applicability of CTT and IRT.pdf

286kB

Abstract

Целта на този литературен обзор е да се представи състоянието на изследванията върху приложимостта на Класическата тестова теория и Теорията за отговор на тестов въпрос, главно върху съответствието между основните допускания за нормалност на разпределенията на латентните променливи, едномерност на латентното пространство и локална независимост на отговорите, и профила на данните в областта на скалирането на когнитивни способности (постижения), както и някои други характеристики на двете теории.
Обзорът е част от едно по-широко изследване, проведено в контекста на засиления интерес към теоретичните и приложните аспекти на психологическите измервания в поведенческите, социалните и хуманитарните науки. То е фокусирано върху две психометрични теории, които, без съмнение, са доминиращи в тази научна област. Теориите притежават две важни характеристики, от които произтичат основните направления в настоящото изследване: (а) моделите, разработени в техните рамки, са модели на данни и (б) те са функционално еквивалентни, но независими, алтернативни една на друга. Тези особености предполагат необходимостта от проучване на приложимостта на теоретичните тестови модели не само от общометодологически интерес, но и при всяко конкретно изследване.
За съжаление, проучванията по този въпрос са твърде малко и, доколкото ни е известно, няма нито едно, в което тази проблематика да е обхвана в нейната пълнота и дълбочина. По-голяма част от резултатите, които се отнасят предимно до IRT, са страничен продукт в значително по-обширната специализирана литература, посветена на параметричните статистики и на тяхната устойчивост. В допълнение, приложението на тестовите теории в много области извън психологическите измервания на постижения поставя различни от поставените, но не по-малко интересни въпроси. Поради това в обзора са представени и някои изследвания на приложимостта на тези теории извън заявената предметна област.
Резултатите от изследванията, фокусирани конкретно върху приложимостта на тестовите модели, както и онези с други изследователски задачи, но с използване на един или друг тестов модел, показват по-скоро отсъствие на условията за тяхната приложимост.

Item Type:Monograph (Discussion Paper)
Uncontrolled Keywords:Класическа тестова теория, Теория за отговор на тестов въпрос, теория, модел, приложимост, латентна променлива, нормално разпределение, едномерност, локална независимост
Subjects:Education > Higher education
Psychology > Cognitive psychology (science)
Psychology > Personal psychology
ID Code:1692
Deposited By: ass. prof. Liubomir Djalev
Deposited On:13 Mar 2013 09:06
Last Modified:13 Mar 2013 09:06

Repository Staff Only: item control page