Финансовите иновации и новата регулация

Цончев, Радослав and Тонова, Стоименка (2013) Финансовите иновации и новата регулация. Икономика 21, 3 (1-2). ISSN 1314-3123

[thumbnail of Студия] Other (Студия)
Inovacii&Regulacii_R.Tsonchev_studia.docx

182kB

Abstract

ABSTRACT: The majority of experts and practitioners share the opinion that one of the major reasons for the world financial crisis from the period 2007 – 2009 is the failure of the market regulation both as statutory framework and professional practice. Unfortunately, the traditional financial doctrine was not in position to adequately assess the high complexity of the modern financial markets. It did not address in detail the essence of the financial innovations and to certain extent allowed the deregulation and the market self-regulation and thus allowing the widespread of such innovations. This survey is an attempt (i) to respond to the need/necessity for better understanding of the financial innovations, (ii) to point out and analyze the regulatory challenges caused by the market dynamics and (iii) to assess the steps already taken. It is not by chance that the reforms of the regulatory framework played a major role in the post-crisis period. Their progress in the last two-three years has been remarkable but, in our opinion, there is still a lot left to be accomplished in this field.
РЕЗЮМЕ: Мнозинството специалисти споделят мнението, че една от основните причини за световната финансова криза от 2007-2009 г. е провалът в областта на регулацията както като законодателна рамка, така и като практика. За съжаление, традиционната финансова теория не успя адекватно да отчете сложността на модерните финансови пазари. Тя не разкри в дълбочина същността на финансовите иновации, допусна и в известен смисъл подкрепи дерегулацията и пазарната саморегулация, като по този начин позволи широко разпространение на иновациите. Това изследване е опит да се отговори на потребността от по-добро разбиране на финансовите иновации, да се назоват и анализират регулативните предизвикателства, породени от динамиката на пазарите и да се оценят направените до този момент стъпки. Не напразно регулативните реформи заеха централно място в следкризисния период. Техният прогрес през последните две-три години беше впечатляващ, но ние определено считаме, че предстои да се направи още много.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:финансова иновация; регулация; следкризисен период; извънборсови деривати; хедж фондове; агенции за кредитен рейтинг, financial innovation; regulation; post-crisis; OTC derivatives; hedge funds; credit-rating agencies
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:1748
Deposited By: prof. d-r Radoslav Tsonchev
Deposited On:07 May 2013 14:21
Last Modified:29 Jul 2020 13:05

Repository Staff Only: item control page