Правата на човека : църковно-правни аспекти : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор"

Славчева, Камелия (2012) Правата на човека : църковно-правни аспекти : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор". PhD thesis, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

[thumbnail of Avtoreferat_Kameliya_Slavcheva_Prava_na_choveka_ ZASHTITA_10.04.2013.pdf]
Preview
PDF
Avtoreferat_Kameliya_Slavcheva_Prava_na_choveka_ ZASHTITA_10.04.2013.pdf

382kB

Abstract

ABSTRACT: The dissertation presented the complete and complex historical, theological and legal study on the concept of the rights of man and its connection with Orthodoxy. The importance of the study is that it attempted to give more clarity regarding the church’s position on contemporary problems dealing with people and human rights.
РЕЗЮМЕ: Дисертационният труд представя цялостно и задълбочено историко-богословско-правно изследване върху концепцията за правата на човека и връзката й с православието. Важността в изследването е, че се прави опит да се даде повече яснота относно църковната позиция по съвременните проблеми на човешките права.

Item Type:Thesis (PhD)
Additional Information:TITLE: Human Rights: Church-Law Aspects, AUTHOR: Kameliya Slavcheva
Subjects:History.Archaeology > World history
Law > Human rights
Religion > Christianity. Christian doctrinal theology
ID Code:1768
Deposited By: D-r Kameliya Slavcheva
Deposited On:28 May 2013 12:18
Last Modified:28 May 2013 12:18

Repository Staff Only: item control page