Законодателна уредба на правото на вероизповедание в Конституцията на Република България

Славчева, Камелия (2009) Законодателна уредба на правото на вероизповедание в Конституцията на Република България. In: Международна научна конференция Българската наука и Европейското изследователско пространство, 5-6 юни 2008, Стара Загора [CD-ROM]. Съюз на учените, Стара Загора. ISBN 9789549329445

[thumbnail of Doklad_Zakonodatelna uredba_Kamеliya Slavcheva.pdf]
Preview
PDF
Doklad_Zakonodatelna uredba_Kamеliya Slavcheva.pdf

172kB

Official URL: http://www.sustz.com/Proceeding08/Papers/THEOLOGIC...

Abstract

ABSTRACT: The report outlines the legislative regulation of the right of confession in the national and international legislation. It reveals the nature and the main characteristics of the freedom of thought, conscience, religion and their legal regulation in the Constitution of the Republic of Bulgaria. Bulgarian legislation is compared with the relevant international legislation, namely the Universal Declaration of Human Rights (Art. 18), the International Covenant on Civil and Political Rights from 1966 (Art. 18) and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Liberties from 1950 (Art. 9). The relevant interpretative decisions of the Constitutional Court are also taken into consideration.
РЕЗЮМЕ: В доклада е изложена законовата регламентация на правото на вероизповедание в националното и международното законодателство. Разкриват се същността и основните елементи на свободата на мисълта, съвестта, религията и нейната правна уредба в Конституцията на Р България, като се правят съпоставки с международното законодателство по този въпрос, а именно с Всеобщата декларация за правата на човека (чл.18), Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. (чл. 18), Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г. (чл. 9). Посочват се и примери от съдебната практика по този въпрос.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: LEGISLATIVE REGULATION OF THE RIGHT OF CONFESSION IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, AUTHOR: Kameliya Slavcheva
Uncontrolled Keywords:законодателна уредба, вероизповедание, религиозни права
Subjects:Law > Civil law. Private law
Law > Constitutional and administrative law
Law > Human rights
ID Code:1769
Deposited By: D-r Kameliya Slavcheva
Deposited On:28 May 2013 12:29
Last Modified:28 May 2013 12:29

Repository Staff Only: item control page