Развитие и икономически анализ на космическите изследвания за опазване на околната среда

Маринова, Надя (2012) Развитие и икономически анализ на космическите изследвания за опазване на околната среда. Годишник на Минно-геоложкия университет Св. Иван Рилски, 55 (4). pp. 78-82. ISSN 1312-1820

[thumbnail of Korigirana_Nadya_Marinova_Razvitie_i_ikonom._analiz_na_kosmicheskite_izsledvaniya.doc] MS Word
Korigirana_Nadya_Marinova_Razvitie_i_ikonom._analiz_na_kosmicheskite_izsledvaniya.doc

83kB

Abstract

ABSTRACT: Space Station (STS) is multicultural public facility. The main intensive initial capital investment produces a real-life object that provides flow of resources all the time, therefore requiring relatively low and probably permanent unit operating costs. We have an amazing variety of users of the CC, but the main five categories of concern: commercial users, scientific and technical missions of NASA and Russia, other government agencies from the U.S. (mainly the Ministry of Defence), international partners (Canada, the European Space Agency, Japan), and others. To provide a reasonable analysis of alternative pricing policies for KC, it should first be analyzed purposes. What does someone try to complete (to deal with) the pricing policy? As any economist should expect both to have the desired result: first, recovery of some or all costs of design, development and operation, and second, effective use of KC when she went into action.
РЕЗЮМЕ: Космическата Станция (КС) е многономенклатурно обществено съоръжение. Основната интензивна първоначална капиталова инвестиция произвежда един реално съществуващ обект, който предоставя поток от ресурси през цялото време, изисквайки съответно ниски и вероятно сравнително постоянни за единица оперативни разходи. Вече има едно невероятно разнообразие от потребители на КС, но основните пет категории се отнасят до: комерсиалните потребители, научните и технологични мисии на НАСА и Русия, други правителствени потребители от САЩ (главно от Министерството на отбраната), международните партньори (Канада, Европейската Космическа Агенция и Япония), и всички останали. За да се дадат разумни анализи на алтернативна ценова политика за КС, следва първо да се анализират целите. Какво означава някой да се опита да доведе до край (да се справи с) ценовата политика? Както всеки икономист трябва да очаква двата желани резултата да са: първо, възстановяване на някои или всички разходи при проектирането, разработката и операцията, и второ, ефективно използване на КС щом тя влезе в действие.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Development and economic analysis of space research environment, AUTHOR: Nadya Marinova
Subjects:Earth and environmental sciences > Ecology. Environmental preservation
ID Code:1970
Deposited By: Доц. д-р Надя Маринова
Deposited On:10 Dec 2013 14:05
Last Modified:10 Dec 2013 14:06

Repository Staff Only: item control page