Пазарните оценки на БТК

Ценов, Валентин (2013) Пазарните оценки на БТК. XXI национална конференция с международно участие Телеком 2013: Телекомуникациите в условията на глобализацията, София, 17 – 18 октомври 2013 г.. pp. 199-208. ISSN 1314-2690

[thumbnail of Окончателен_доклад_ПРЕДИ_Телеком_2013.doc] MS Word
Окончателен_доклад_ПРЕДИ_Телеком_2013.doc

259kB

Abstract

ABSTRACT: Studied are the market values of BTC in the period 1994 – 2013. Also examined is the first assessment of the privatization of BTC in 1994. It is done by the "Deutsche Morgan Grenfell" by benchmarking the price of the privatization of SPT Telecom in the Czech Republic and Matav in Hungary. Is the market value at the failed privatization of the consortium of Dutch KPN and the Greek OTE. Specifically considered the privatization of 65% from "Viva Ventures Holding". Below are the capital increase and the relationship of privatization and dividends back. The following are estimates of the privatizations of other telecoms. Referred to the difference in share prices during the trading of the remaining 35% of shares of BTC on the stock exchange. Following three sales of various investors. Particular attention is paid to the final sale - offers, debt restructuring and transaction itself in 2012 from "Viva Telecom Bulgaria". Market values are represented by ratios Price / revenue and Price / EBITDA.

РЕЗЮМЕ: Изследвани са пазарните оценки на БТК в периода 1994 – 2013 г. Разгледана е първата оценка за приватизацията на БТК през 1994 г. Тя е извършена от „Deutsche Morgan Grenfell” чрез benchmarking на цените от приватизацията на SPT Telecom в Чехия и Matav в Унгария. Следва пазарната оценка при неуспешната приватизация от консорциум между холандската KPN и гръцката ОТЕ. Подробно е разгледана приватизацията на 65% от "Вива венчърс холдинг“. Показани са увеличението на капитала и връзката на приватизацията и дивидентите за минали периоди. Дадени са оценки от приватизационните сделки на други телекоми. Посочени е разликата в цените на акциите при търгуване на останалите 35% от акациите на БТК на фондовата борса. Следват още три продажби на различни инвеститори. Особено място е отделено на последната продажба – оферти, преструктуриране на дълговете и самата сделка през 2012 година от „Вива телеком България”. Пазарните оценки са представени чрез коефициенти Цена/приход и Цена/ EBITDA.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Market value of Bulgarian Telecommunication Company, AUTHOR: Valentin Tsenov
Uncontrolled Keywords:пазарна оценка, приватизация, пазарни коефициенти, market valuation, privatization, market factors, Bulgarian Telecommunication Company
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Telecommunication > Regulation
Telecommunication > Telecommunication systems and technology
ID Code:1981
Deposited By: доц. д-р по икономика Валентин Ценов
Deposited On:31 Oct 2013 13:07
Last Modified:25 Sep 2014 06:51

Repository Staff Only: item control page