Професионална комуникация и култура на новите медии при туристическите изложения

Алексиева, Соня (2013) Професионална комуникация и култура на новите медии при туристическите изложения. In: Отговорен туризъм 2020: Сборник с доклади от международна конференция: Т. 2. Наука и икономика, Варна, pp. 37-47. ISBN 9789542106661

[thumbnail of Image0029.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0029.JPG

127kB
[thumbnail of Image0030.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0030.JPG

218kB
[thumbnail of Image0032.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0032.JPG

469kB
[thumbnail of Image0033.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0033.JPG

465kB
[thumbnail of Image0034.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0034.JPG

489kB
[thumbnail of Image0035.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0035.JPG

475kB
[thumbnail of Image0036.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0036.JPG

499kB
[thumbnail of Image0037.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0037.JPG

487kB
[thumbnail of Image0038.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0038.JPG

497kB
[thumbnail of Image0039.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0039.JPG

506kB
[thumbnail of Image0040.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0040.JPG

503kB
[thumbnail of Image0041.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0041.JPG

448kB
[thumbnail of Image0042.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0042.JPG

321kB

Abstract

ABSTRACT: Travel and tourism exhibitions and fairs have become today a kind of tourism ‘marketplace’ showcasing the industry’s state-of-art development, success stories and issues. In addition to the opportunities they offer in terms of tourism product supply and demand, creating business contacts and conducting business operations, exhibitions are the best way for tourist companies and organizations to present their communication policies to the publics. Their public presentation is related to their activities aimed at the promotion of various goods and services, their positioning in the competitive marketplace, and the strengthening of their image. A key role in preparing, organizing, and implementing exhibitions is played by professional communication which, in the context of conventional and new technologies and through the culture of new media, provides evidence of the importance integrated marketing communications have acquired in tourism presentation and development.

РЕЗЮМЕ: Съвременните туристически изложения, борси и панаири са сред своеобразните туристически „пазари”, които демонстрират развитието на индустрията и дават възможност за представяне на нейното състояние, успехи и проблеми. Заедно с възможността за търсене и предлагане на туристическия продукт, за осъществяване на делови контакти и конкретни сделки, изложенията представят най-добре пред публиките комуникационната политика на фирмите и организациите в туризма. Тяхното публично представяне е свързано с дейността им по представяне на различни стоки и услуги, с позиционирането им на конкурентния пазар и утвърждаване на имиджа им. Ключово място при подготовката, организацията и провеждането на изложенията има професионалната комуникация, която в контекста на класическите и новите технологии, както и с ролята на културата на новите медии, доказва и значението на интегрираните маркетингови комуникации за представянето и развитието на туризма.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Professional communication and the culture of new media in tourism exhibitions, AUTHOR: Sonya Alexieva
Uncontrolled Keywords:tourism exhibitions, communication, publics, internet, new media, information, image, туристически изложения, комуникация, публики, интернет, нови медии, информация, имидж
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:2017
Deposited By: Доц. Соня Алексиева
Deposited On:24 Jan 2014 09:31
Last Modified:24 Jan 2014 09:32

Repository Staff Only: item control page