Добрите новини versus лошите новини в българския туризъм – трансформация или манипулация на посланията

Алексиева, Соня (2012) Добрите новини versus лошите новини в българския туризъм – трансформация или манипулация на посланията. In: Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят : Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 322-332. ISBN 9789548194792

[thumbnail of Image0013.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0013.JPG

146kB
[thumbnail of Image0001.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0001.JPG

310kB
[thumbnail of Image0003.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0003.JPG

381kB
[thumbnail of Image0004.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0004.JPG

364kB
[thumbnail of Image0005.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0005.JPG

347kB
[thumbnail of Image0006.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0006.JPG

376kB
[thumbnail of Image0007.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0007.JPG

375kB
[thumbnail of Image0020.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0020.JPG

1MB
[thumbnail of Image0021.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0021.JPG

378kB
[thumbnail of Image0022.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0022.JPG

1MB
[thumbnail of Image0023.JPG]
Preview
Image (JPEG)
Image0023.JPG

330kB

Abstract

ABSTRACT: Practice has proven that when journalists fail to respect the pluralism-of-information-sources rule, the PR message becomes modified or manipulated. As information mediators, media are entitled to select but not to transform information. Inaccurate use or citation of PR information in tourism may result for the media in unfair stance towards PR professionals in their daily cooperation with them. Whatever the underlying causes (passing around inaccurate information, false presentation of facts, inaccurate wording etc.), the end result is that messages reaching the public are distorted. Deliberately or not, bad news supplants good news and reflects on the essence of facts or events, thus influencing the public attitudes in tourism and tourism image.
РЕЗЮМЕ: Практиката доказва, че при случаи, когато журналистите нарушават изискването за плурализъм на информационните източници, се променя или манипулира самото послание на PR специалистите. В ролята си на „информационен посредник”, медиите има право не само да селектират получената информация, но и да я трансформират. Неточното използване или позоваване на PR информацията в туризма може да е в основата на некоректното отношение на медиите във всекидневната работа с PR специалистите. Независимо от причините за това (неточно предаване на предоставената информация, невярно представяне на фактите, неточно редактиране и др.) се стига до изкривяването на посланията в публичното пространство. Дали преднамерено или не лошите новини изместват добрите новини и рефлектират върху същността на фактите или събитията и влияят на обществените нагласи в туризма и неговия имидж.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: Good News Versus Bad News in Bulgarian Tourism: Message Transformation or Manipulation, AUTHOR: Sonya Alexieva
Uncontrolled Keywords:медии, PR, новини, туризъм, послания, факти, имидж, media, PR, news, tourism, messages, facts, image
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:2044
Deposited By: Доц. Соня Алексиева
Deposited On:10 Jan 2014 15:08
Last Modified:17 Jan 2014 15:14

Repository Staff Only: item control page