Ecological Assessment of differrent raw materials for biogas

Shindarska, Z. and Zaharinov, Botio and Petrova, V. and Ivanov, P. and Kostadinova, G. and Kirov, V. and Baykov, Bayko (2013) Ecological Assessment of differrent raw materials for biogas. International symposium ISB-INMA TEH : Agricultural and mechanical engineering. pp. 215-222. ISSN 2344-4126

[thumbnail of 217-224.pdf]
Preview
PDF
217-224.pdf

292kB

Abstract

ABSTRACT: A comparative ecologic valuation of different
raw materials for biogas production has been made. The
valuation is based on the qualities of the different
substrates: from energy cultures (sugar, fodder and red
beet, leaves mass from the Paulovnia spring and autumn
leaves). Three type of fertilizer (cattle from non-litter
breeding, swine and non-removable bird fertilizer litter) as
well as substrates from waste water of the WTP- Waster
water treatment plan (mixed sediment, primary and
secondary sediment). The examined raw material has
been analyzed according to the following parameters: Dry
matter (DM), Organic matter (OM), Organic Carbon (OC),
Nitrogen Kjeldahl (N), Nitrogen Ammonium (N -
ammonium), Nitrogen nitrate ( N- nitrate), Patassium (K),
P (Phosphorus), pH ( H2O) and heavy metals – arsenic
(As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu),
Mercury (Hg), Nickel (Ni), Lead (Pd), Zinc (Zn). The results
of the examined substrates received from different raw
materials (vegetal, organic fertilizers and waste water) give us ground to make the following conclusions: the
examined substrates respond in the physical-chemical
parameters to all technological requirements of raw
material for biogas production (DM,C and proportion C:N).
The established differences in the content of nitrogen /
within the borders of 1,8% (substrate-leaves mass
Paulovnia- spring) to 7,75% of substrate 7 (organic
fertilizer)/ allow the combination of the substrates in order to adhere the Nitrate directive of the EU. The established differences in the active forms of nitrogen allow exploitation of programs for fertilizers with the participation of raw materials for biogas production. Our examination of substrates and show a content of heavy elements under the critical admissible limits.
РЕЗЮМЕ: Направена е сравнителна екологична оценка
на различни суровини за производство на биогаз.
Оценката е на база качествата на различни субстрати:
от енергийни култури (захарно, кръмно и червено цвекло,
листна маса от Пауловния- пролетни и есенни листа,
царевичен силаж и силаж Пауловния), три вида тор
(говежда от безпостелно отглеждане, свинска и
несменяема птича торова постеля), както и субстрати от
отпадни води на ПС (първична,вторична и смесена
утайка). Изследваните суровини бяха анализирани по
следните показатели: Dry matter (DM) ,Organic matter
(OM), Organic Carbon (OC), Nitrogen Kjeldahl (N), Nitrogen
Ammonium (N -ammonium), Nitrogen nitrate (N- nitrate),
Patassium (K), P (Phosphorus), pH ( H2O) and heavy metals
– arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium ( Cr), Copper (Cu),
Mercury (Hg), Nickel (Ni), Lead (Pd), Zinc (Zn). Резултатите
от изследваните субстрати получени от различни
суровини ( растителни, органични торове и отпадни води)
ни дават основание да направим следните заключения:
Изследваните субстрати по физикохимични показатели
отговарят на всички технологични изисквания на
суровини за производство на биогаз (СВ, С и
съотношение С:N). Установените различия в
съдържанието на азот е границите на 1,8% (субсрат -
листна маса Пауловния –пролет) до 7,75% (при субстрат
7 - органична тор) позволяват комбиниране на
субстратите с оглед спазване на Нитратната директива
на ЕС. Съществуващите различия в подвижните форми
на азота дават възможност за разработване на програми
за торете с участие на различни суровини за
производство на биогаз. Проучените от нас субстрати
показват съдържание на тежки елементи под критично
допустимите граници.

Item Type:Article
Additional Information:ЗАГЛАВИЕ: Екологична оценка на различни суровини за производство на биогаз, АВТОРИ: З. Шиндарска, Б. Захаринов, В. Петрова, Р. Иванов, Г. Костадинова, В. Киров, Б. Байков
Uncontrolled Keywords:biogas, energy plants(crops), manure (fertilizer), sludges, ecological assessment
Subjects:Earth and environmental sciences > Ecology. Environmental preservation
ID Code:2190
Deposited By: доц. д-р Ботьо Захаринов
Deposited On:24 Apr 2014 06:53
Last Modified:24 Apr 2014 08:13

Repository Staff Only: item control page