Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора

Стайков, Ивайло И. (2012) Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора. Годишник на департамент "Право". pp. 103-113. ISSN 1314-8087

[thumbnail of  Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и оценка на научни медицински изследвания.doc] MS Word
Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и оценка на научни медицински изследвания.doc

115kB

Abstract

Предмет на изследване е правната уредба на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на медицинските изследователски проекти с участието на хора. Анализирани са вътрешните и международните правни актове, които уреждат дейността на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора. Направен е критичен анализ на съответните разпоредби на Закона за здравето, като са направени предложения de lege ferenda за бъдещо усъвършенстване на вътрешното законодателство по отношение дейността на етичните комисии.

Item Type:Article
Subjects:Law > Different aspects of law
ID Code:2334
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:04 Sep 2014 14:07
Last Modified:04 Sep 2014 14:07

Repository Staff Only: item control page