Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал.3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС)

Стайков, Ивайло И. (2013) Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал.3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). Юридическо списание на НБУ = Law Journal of NBU (1). ISSN 1314-5797

[thumbnail of  Тълкувателно решение-чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда.doc] MS Word
Тълкувателно решение-чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда.doc

125kB

Abstract

Настоящият правен анализ представлява становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд с предмет отговор на материалноправния въпрос: По какъв начин се изчислява обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда? Разпоредбата урежда правото на обезщетение при незаконно недопускане до работа след възстановяване на незаконно прекратено трудово правоотношение. Съдебната практика на висшата съдебна инстанция е противоречива и това е довело до образуването на тълкувателното дело. В изложението се прави доктринерно тълкуване на разпоредбата на чл. 225, ал. 3 КТ във връзка с чл. 228 КТ и въз основа на това се дава следния отговор на поставения по тълкувателното дело материалноправен въпрос: размерът на обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ се определя на базата на последното брутно трудово възнаграждение за пълен отработен месец, което е получено от работника или служителя преди незаконното уволнение и не се влияе от последващо увеличение на размера на минималната работна заплата през времето на незаконното недопускане до работа. В становището е направена и критика на аргументите, които подкрепят другите две тълкувателни тези.

Item Type:Article
Additional Information:1. Статията е съобразена с действащото законодателство, съдебната практика и правната литература към 15 февруари 2013 година. 2. Статията е публикувана за първи път в Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент “Право” и Библиотеката на НБУ, брой 1, 2013 г. на интернет адрес: http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/lawjournal2013/2_staykov_ivajlo.pdf
Subjects:Law > Labour law
ID Code:2337
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:04 Sep 2014 13:25
Last Modified:04 Sep 2014 13:25

Repository Staff Only: item control page