Специфични измерения на управленските роли в среда на самоуправляващи се работни екипи (СУРЕ)

Хаджиев, Кристиян (2014) Специфични измерения на управленските роли в среда на самоуправляващи се работни екипи (СУРЕ). Икономическа мисъл, 1. pp. 3-16. ISSN 0013-2993

[thumbnail of Stattta H.pdf]
Preview
PDF
Stattta H.pdf

266kB

Abstract

ABSTRACT: The article’s objects of research are the specific dimensions of management roles in a team environment. Its main focus is the organizational context in which self-managed work teams function. It identifies the key changes in managers' attitudes, when they perform their roles during transformation from traditional to team-based structures. It analyzes the main issues in social practice, while seeking solutions for developing managerial potential. It explores specific means and tools for effective and adequate stimulation of managerial support. The conclusion that must be made is that sustainable development of SMWT and creating added value for the organization requires senior management to redesign and reorganize stereotypical internal interactions in accordance with the specific characteristics of the new team environment. Otherwise there is a potential for problems and possible failure of the SMWT concept.
РЕЗЮМЕ: Изследвани са специфичните измерения на управленските роли в екипна среда. Фокусът е поставен върху организационния контекст, в който функционират самоуправляващите се работни екипи (self-managed work teams). Идентифицирани са ключовите промени в нагласите на ръководството при изпълнението на управленските роли в процеса на трансформация от традиционни към екипно базирани структури. Анализирани са основните проблеми в социалната практика, като се търсят решения за развитие на ръководния потенциал. Разгледани са конкретни средства и инструменти за ефективното и адекватно стимулиране на управленската подкрепа. Изводът, който се налага, е, че устойчивото развитие на СУРЕ и създаването на добавена стойност за организацията изисква висшият мениджмънт да препроектира и реорганизира стереотипните вътрешни взаимодействия в съответствие със специфичните характеристики на новата екипна среда. В противен случай се създават предпоставки за възникването на проблеми и възможен провал на СУРЕ концепцията.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Specific dimensions of management roles in a self-managed work teams (SMWT), AUTHOR: Kristiyan Hadjiev
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:2342
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:09 Sep 2014 11:10
Last Modified:09 Sep 2014 11:12

Repository Staff Only: item control page