Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта

Панайотов, Димитър (2014) Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта. Икономика 21, IV (1). pp. 47-96. ISSN 1314-3123

[thumbnail of bg_panayotov(cut)-2.pdf]
Preview
PDF
bg_panayotov(cut)-2.pdf

18MB

Abstract

В студията се анализират интеракционистките перспективи, обе­ди­ня­ващи подходи, модели или теории за разбирането на многоаспектната, мно­го­факторната и холистичната (цялостната) природа на човешкото поведение в организациите и мениджмънта. Посочват се основни изходни тези за: обоснова­ване на комплексни изследователски подходи; пресичане на пара­диг­ма­тич­ни­те линии при различните поведенчески науки, концепции, методологии и ре­ла­ции, създаващи предпоставки за емпирична и приложна „транслация” за полу­ча­ва­не на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие, стра­тегическото и глобалното мислене, човешкия капитал и управлението на таланти.

Item Type:Article
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:2439
Deposited By: доц. д-р Димитър Панайотов
Deposited On:23 Dec 2014 14:07
Last Modified:23 Dec 2014 14:07

Repository Staff Only: item control page