Нови подходи при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организациите

Панайотов, Димитър (2014) Нови подходи при изследване на човешкото поведение и мотивацията в организациите. Икономическа мисъл (5). pp. 133-151. ISSN 0013-2993

[thumbnail of CEEOL Article.PDF]
Preview
PDF
CEEOL Article.PDF

910kB

Abstract

ABSTRACT: Theoretical prerequisites and messages are considered, which change the orthodoxy of economic theories by displaying the specific aspects of behavioral economics,
as well as the necessity of interaction between the different scientific views when analyzing motivation.
The motivation in this context is monitored as a multifaceted and multifactor event for estimation,
embodiment and development in the organizations (integrative tendencies, relations: “rational-irrational”,
“external-internal”, researches, indicators and application of instrumentation under the so called new
theories).
РЕЗЮМЕ: Разгледани са теоретични предпоставки и послания, променящи ортодоксалността на икономическите теории, с извеждането на специфичните измерения на поведенческата икономика, както и необходимостта от взаимодействие между различните научни гледни точки при анализ на мотивацията. Мотивацията в този контекст е проследена като многоаспектно и многофакторно явление за оценка, формиране и изграждане в организациите (интегративни тенденции, релации „рационално-ирационално”, „външно-вътрешно”, изследвания, индикатори и приложение на инструментариум по т. нар. нови теории)).

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: New approaches in studying human behavior and motivation in the organizations, AUTHOR: Dimitar Panayotov
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:2442
Deposited By: доц. д-р Димитър Панайотов
Deposited On:23 Dec 2014 14:00
Last Modified:23 Dec 2014 14:00

Repository Staff Only: item control page