Широколентови радиосистеми и технологии за пренос на данни. Проектиране на хибридна радиосистема. Ефективност при експлоатация и проблеми на внедряване : Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление: 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Пасарелски, Росен (2013) Широколентови радиосистеми и технологии за пренос на данни. Проектиране на хибридна радиосистема. Ефективност при експлоатация и проблеми на внедряване : Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен "Доктор" по професионално направление: 5.3 "Комуникационна и компютърна техника". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F08781.pdf]
Preview
PDF
F08781.pdf

2MB

Abstract

Дисертационният труд обхваща част от широколентовите системи за пренос на данни, които са актуални за днешния ден. При стартирането на докторската работа са поставени следните основни цели и задачи в условията на Р. България: - Да се анализират основните технически и икономически характеристики на широколентовите радиосистеми и технологии за пренос на данни - UMTS и WiMAX. Да се изготвят методики за изследване на работните параметри и характеристики на широколентовите радиосистеми за пренос на данни - UMTS и WiMAX, с цел да се анализира и представи ефективността на различните видове технологии. Да се систематизират всички проблеми свързани с качествената експлоатация и внедряването на широколентови радиосистеми. Да се анлизират и предложат алгоритми за решаване на ресурсните проблеми при първоначално изграждане на хибридна широколентова радиосистема за пренос на данни, използваща многопотребителски антенни системи - MIMO. Да се изследват и анализират етапите на честотното и електрическото планиране при широколентовите WCDMA радиосистеми, с което се покриват изискванията за тяхното първоначално проектиране. Да се направи изследване на радиопокритието и капацитета на системите с цел намаляване на риска от бъдещи проблеми при внедряване и ефективна експлоатация на мрежовото оборудване. Да се изготвят изчислителни постановки, представящи реални възможности за проектиране на широколентова WCDMA радиосистема. Да се изчисли балансираното натоварване на широколентова WCDMA радиосистема, когато има изравняване на необходимия брой райони едновременно за покритие и капацитет по предварително зададени системни данни и др.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Telecommunication > Telecommunication systems and technology
ID Code:2449
Deposited By: professor Rosen I Pasarelski
Deposited On:30 Dec 2014 09:01
Last Modified:30 Dec 2014 09:03

Repository Staff Only: item control page