Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8. Икономика, специалност 05.02.10 "Световно стопанство и международни икономически отношения"

Темелкова, Стефания (2013) Брандингът на България при конкуренцията на туристическите пазари : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по направление 3.8. Икономика, специалност 05.02.10 "Световно стопанство и международни икономически отношения". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F11956.pdf]
Preview
PDF
F11956.pdf

820kB

Abstract

Туризмът като ключов сектор на националната икономика на България, претърпя динамично развитие в последните 23 години. В условията на глобална конкуренция и световна икономическа и финансова криза пред страната ни стои предизвикателството за позициониране на международния туристически пазар и повишаването на конкурентоспособността на туристическата дейност и предлагания туристически продукт. Актуалността на проблема относно позиционирането на външния туристическия пазар се обосновава, на първо място, от факта, че туризмът към настоящия момент осигурява значителен дял от валутните приходи на нашата страна, на второ място - от съществуващите ресурсни условия за неговото по-нататъшното развитие. В този контекст, изследването на значението на националния бранд за повишаване на конкурентоспособността в един или друг сектор на икономиката на държавата е предизвикателство, което предполага ясно разбиране и отчитане на ефективността за създаването и управлението на национална марка. За да подпомогне това разбиране настоящето изследване ще покаже същността на понятието "бранд", връзката между степента на променливост на държавния бранд и това как той влияе и допринася за постигането на устойчива конкурентоспособност на туристическа дестинация. Националният бранд е марката на страната, като обхваща дейности от визията, слогана, комуникационните активности до абсолютно всички политики и дейности в нея, съобразяващи се с националните политика, икономика, култура и отношения в обществото. На понятието брандинг на държава се възлага всеобхватно управление на националната марка за постигане на по-висока пазарна стойност и поддържане на високо ниво на конкурентоспособност. Поставени в такава позиция следва и твърдението, че всяка държава ще се стреми към препозиционирането си на международните пазари с ясна цел за изпъкне пред другите държави, изтъквайки своите конкурентни предимства за това.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:2452
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:30 Dec 2014 09:20
Last Modified:30 Dec 2014 09:20

Repository Staff Only: item control page