Възприятие и прайминг на двусмислени картинки : Автореферат за присъждане на научна и образователна степен "доктор"

Близнашки, Светослав (2013) Възприятие и прайминг на двусмислени картинки : Автореферат за присъждане на научна и образователна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F29209.pdf]
Preview
PDF
F29209.pdf

433kB

Abstract

В дисертационния труд се поставя въпроса за механизмите, по които се осъществява възприемането на перцептивно двусмислени стимули. В четири оригинални изследвания и една репликация се демонстрира, че съзнателно възприетите изображения се свързват с активно потискане на алтернативните (съзнателно невъзприети) изображения. При сублиминално представяне на двусмислените стимули се оказва, че се наблюдава позитивен прайминг и на двете интерпретации като силата му е пропорционална на перцептивната изрзеност на двете възможни интерпретации. Ефектите са особено силни при експозицията на асиметрично двусмислени стимули. В последния експеримент горните ефекти се репликират в различна област (ефект на простата експозиция измерен чрез афективното отношение към съзнателно невъзприетия образ) като същевременно се демонстрира релевантността на описваните феномени по отношение на афективната оценка на двусмислени стимули. Два изчислителни модела са сравнени, при което се оказва, че холографска репрезентация на двусмислените стимули е по-адекватна от локалистка такава. Механизмите на кодиране и разрешаване на двусмислеността в рамките на предложената холографска парадигма са обсъдени в подробности. Предсказания направени на базата на този модел чрез компютърни симулации в последствие са валидизирани чрез описаните по-горе поведенчески експерименти. Обсъждат се възможни връзки с други ефекти на потискане от области като психолингвистика и селективно внимание.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Psychology > Cognitive psychology (science)
ID Code:2454
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:30 Dec 2014 09:32
Last Modified:30 Dec 2014 09:32

Repository Staff Only: item control page