Изследване ефективността на технологии на обучение по телекомуникации : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника научна специалност: Теоретични основи на комуникационната техника

Стефанова, Тереза (2013) Изследване ефективността на технологии на обучение по телекомуникации : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника научна специалност: Теоретични основи на комуникационната техника. PhD thesis, Нов български университет.

[thumbnail of F37045.pdf]
Preview
PDF
F37045.pdf

615kB

Abstract

Изборът на подходящи технологии на обучение за отделните дисциплини е от особено значение за ефективен учебен процес в техническите специалности. В дисертацията е направен анализ на обучението в бакалавърска програма "Телекомуникации" на Нов български университет. Извършена е оценка на обема и сложността на учебното съдържание, изучавано като общотехническа и специална техническа подготовка - теория и практика. Отделени са специфичните особености на учебния процес по телекомуникации при подготовката на инженери. Установени са съществуващите проблеми в традиционното обучение по телекомуникации в НБУ и причините за тях. Направени са дидактически и методически изследвания, насочени към оптимизация на учебния процес в практическите курсове, които да доведат до повишаване ефективността на обучението. Разработен е и експериментиран технологичен подход при практическите занятия в обучението по телекомуникации, който да преодолее съществуващите проблеми и чрез който да се постигнат оптимални резултати. Разработени са, експериментирани и въведени в практически курсове по телекомуникации три образователни технологии - симулации, обучение с електронни модули и учебен филм. Извършена е експериментална работа в студентски групи с цел да се провери ефективността на направените предложения. Разработен е авторски учебен видеофилм, който е въведен в електронната обучителна система на НБУ. Разработена е стратегия за избор на образователна технология, която да се прилага в отделните дисциплини. Обобщени са условията за ефективност на образователна технология.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Education > Education management for adults
Education > Higher education
Telecommunication > Telecommunication systems and technology
ID Code:2458
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:30 Dec 2014 11:20
Last Modified:30 Dec 2014 11:20

Repository Staff Only: item control page