Идентичност и права на човека

Иванов, Михаил И. (2012) Идентичност и права на човека. [Teaching Resource] (Unpublished)

[thumbnail of 1.6.MT.ИДЕНТИЧНОСТ И ПРАВА НА ЧОВЕКА.doc] MS Word
1.6.MT.ИДЕНТИЧНОСТ И ПРАВА НА ЧОВЕКА.doc

101kB

Abstract

В помощ на студентите по антропология и политически науки (етническа политика, права на човека). Предложени са работни определения за индивидуална и групова идентичност, които акцентират върху два аспекта: 1) осъзнатата тъждественост на индивида (на групата) със себе си във времето; 2) осъзнатата различност на индивида (на групата) от „другите”. Представени са накратко някои групови идентичности, между които половата, религиозната, етническата и националната идентичности. Зачитането на идентичността като човешко право е извлечена от принципа на зачитането на достойнството на всяко човешко същество. Защитата на индивидуалната идентичност е разгледана като защита на свободата на индивида да бъде верен на себе си и едновременно с това да бъде защитен от външно вмешателство, което би могло да накърни неговото достойнство, както и да наруши целостта на неговата личност. Разгледани са важни аспекти на защита на индивидуалната идентичност като правото на свобода на мисълта, съвестта и религията или вярата, както и защитата на индивидуалната идентичност на децата. Защитата на груповите идентичности е свързана с концепцията на Чарлс Тейлър за признанието.
Показана е връзката между защитата от дискриминация на основата на дадени признаци и защитата на груповите идентичности. Обсъден е въпросът за разликата между индивидуални и колективни права в контекста на защитата на груповите идентичности. Приведени са примери на текстове от актуални международни правни и политически документи, които се отнасят до защитата на групови идентичности.

Item Type:Teaching Resource
Uncontrolled Keywords:идентичност, индивидуална идентичност, групова идентичност, признаване, индивидуални права, колективни права
Subjects:Political sciences > Civil and political rights
ID Code:2522
Deposited By: Михаил Иванов Иванов
Deposited On:27 Feb 2015 14:06
Last Modified:02 Mar 2015 12:43

Repository Staff Only: item control page