Администрация на сигурността и отбраната

Арабаджийски, Николай (2007) Администрация на сигурността и отбраната. ИК "Военно издателство", София. ISBN 9789545093708

[thumbnail of U4ebnik_ASO.doc] MS Word
U4ebnik_ASO.doc

2MB

Abstract

Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината «Администрация на сигурността и отбраната». Съдържанието на темите е съобразено с новите научни разработки и изследвания от областта на професионалното направление «Администрация и управление» и достиженията на обществените науки – философски, икономически, правни, психологически, педагогически и информационни.
Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 01.01.2007г. в Република България отнасяща се до организацията и функционирането на българската публична администрация.
Учебникът включва теми отнасящи се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина “Администрация на сигурността и отбраната”; нейната същност; системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република Българияна; основните дейности на администрацията на сигурността и отбраната; длъжностите на служителите в нея, тяхното формиране и професионална кариера; обучителните институции осигуряващи със специалисти администрацията на сигурността и отбраната; осигуряването на служителите и ресурсното осигуряване на администрацията, както и международните публични организации за сигурност и отбрана в които Република България членува.
Учебникът е предназначен за студенти обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър» и «магистър» по специалности от професионалните направления «Администрация и управление», « Национална сигурност» и «Военно дело», както и от други студенти, научни работници, експерти и специалисти изучаващи и прилагащи теорията в практиката на администрацията на сигурността и отбраната.

Item Type:Book
Uncontrolled Keywords:Сигурност, отбрана, администрация на сигурността и отбраната
Subjects:Public administration > Public administration
Public administration > Administration of public safety and related fields
ID Code:261
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:24 Nov 2008 10:36
Last Modified:07 Feb 2012 08:39

Repository Staff Only: item control page