Горската и ловната служба в Република България - организация и управление

Арабаджийски, Николай (2005) Горската и ловната служба в Република България - организация и управление. Фенея, София.

[thumbnail of GORSKA_STRAJA.doc] MS Word
GORSKA_STRAJA.doc

910kB

Abstract

Монографията е посветена на една специфична правоохранителна система, каквато е системата за охраната на горите, дивеча и рибата в Република България. Използвани са възможностите на различни методи за събиране на необходимата емпирична информация за оценяване ефективността на горската и ловната стража в периода 1998-2003 г., както и взаимодействието им с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите.
Извършен е цялостен преглед на действащата нормативна уредба, отнасяща се до организацията на горската и ловната стража и управлението на горските и ловните стражари. Вследствие на правен и сравнително-правен анализ на нормативните актове, определящи формите, условията и реда за охрана на горите, дивеча и рибата, правомощията на горските и ловните стражари, съставянето на актове и издаването на наказателни постановления, са направени конкретни предложения за усъвършенстване на законовата и подзаконовата нормативна уредба.
Предназначението на настоящата научна разработка е теоретически и практически да подпомогне ръководството на Националното управление по горите за постигане на по-ефективни резултати от дейността на горската и ловната стража, изразяващи се в:
- намаляване на административните нарушения и на престъпленията в горите и земите от горския фонд и в ловностопанските райони;
- повишаване авторитета на горските и ловните стражари;
- повишаване доверието на гражданите в държавната горска администрация и в административния й капацитет;
- подобряване на взаимодействието на горските и ловните стражари с органите на държавната власт и местното самоуправление, с охранителните фирми и с гражданите с оглед повишаване ефективността от съвместните им дейности по охраната на горите, дивеча и рибата.

Item Type:Book
Uncontrolled Keywords:Държавна горска администрация, горска стража, ловна стража
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:264
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:24 Nov 2008 12:47
Last Modified:28 Aug 2012 12:41

Repository Staff Only: item control page