Проблеми на областните и общинските администрации при осигуряване на обществения ред

Арабаджийски, Николай (2007) Проблеми на областните и общинските администрации при осигуряване на обществения ред. In: Европейският град : Политики за устойчиво развитие : Доклади от Международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси", 16-18 септември 2007, София. Нов български университет, Център по публична администрация, Национална асоциация на общинските служители в България, София, pp. 137-158. ISBN 9789540726281

[thumbnail of Problemi_oblacti_i_ob6tini_OOP.doc.doc] MS Word
Problemi_oblacti_i_ob6tini_OOP.doc.doc

174kB

Abstract

В доклада се прави опит да бъде защитена тезата, че осигуряването на обществения ред от областните и общинските администрации в Република България е неефективно поради съществуването на някои терминологични, правни и организационно-управленски проблеми. Тези проблеми са продиктувани от:
- липсата на законодателно определение на понятието “обществен ред” което предполага нееднозначно разбиране за него.
- функциите на областните управители по осигуряването на обществения ред не са регламентирани в закон, а само в подзаконов акт;
- министърът на вътрешните работи вменява задължения на областните управители да осигуряват приемни помещения на полицейските и младши полицейските инспектори чрез подзаконов акт, а те нямат планиран бюджет за това;
- в областните и в общинските администрации не са обособени звена по осигуряването на обществения ред;
- кметовете на райони и кметства не познават предоставените им по Закона за МВР полицейски правомощия като липсва система за специализираното им обучение за тяхното прилагане;
- не е изградена система за финансовото и ресурсно осигуряване на помощни средства в общинските администрации необходими за осигуряването на обществения ред.
В периода на изпълнението на Стратегията “Полицията в близост до обществото”/2002-2006/ са констатирани редица слабости, като: незадоволително правно обезпечаване на стратегията; неосигурени необходими финансови ресурси за обезпечаване на всички дейности, визирани в стратегията; недостатъчно популяризиране и отчитане на мероприятията по стратегията сред различни обществени групи от населението; липса на научно обосновани критерии за оценка на извършената работа и др.
В доклада са направени конкретни авторови предложения за преодоляване на всеки един от посочените проблеми което би допринесло до подобряване на нормотворческата дейност и законодателна практика в областта на осигуряването на обществения ред, както и до оптимизиране на организационно-управленската дейност на областните и общинските администрации при партньорството им с полицейската администрация.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:Областна администрация, общинска администрация, обществен ред
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:268
Deposited By: Проф. д-р Николай Арабаджийски
Deposited On:24 Nov 2008 12:46
Last Modified:07 Feb 2012 08:32

Repository Staff Only: item control page