Инструменти за анализ на външната среда през призмата на самоуправляващите се работни екипи

Хаджиев, Кристиян (2015) Инструменти за анализ на външната среда през призмата на самоуправляващите се работни екипи. Икономика 21, V (1). pp. 15-31. ISSN 1314-3123

[thumbnail of statiq-Kristiqn Hadjiev-NBU-novopostypila_Ikonomika_21.doc] MS Word
statiq-Kristiqn Hadjiev-NBU-novopostypila_Ikonomika_21.doc

215kB

Abstract

Изследват се специфичните характеристики на външната среда, които създават реални предпоставки за въвеждането на самоуправление при функционирането на работните екипи в българската организационна практика. Фокусът се поставя върху организационния контекст, в който функционират самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ). Идентифицират се ключовите инструменти, интегрирани в модел за анализ на външната среда в процеса на трансформация от традиционни към екипно базирани структури. Разглеждат се ефектите от въздействието на преките и косвени фактори на средата върху различните измерения на СУРЕ – структурни характеристики, работни и междуличностни процеси. Обосновава се тезата, че устойчивото развитие на СУРЕ-концепцията и създаването на добавена стойност за организацията изисква адекватен мониторинг на факторите на конкурентното обкръжение (специфична микро-среда) и общата макросреда. Това е една от парадигмите на съвременното управление. Промените във външната среда рефлектират върху вътрешната интеграция на системата и обратно, нарушените вътрешни процеси лимитират потенциала на организацията да се адаптира към средата.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:самоуправляващи се работни екипи (self-managed work teams), екипно базирани структури, организационно функциониране, елементи на организационния дизайн, фактори на конкурентното обкръжение
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:2684
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:25 Sep 2015 09:14
Last Modified:25 Sep 2015 09:14

Repository Staff Only: item control page