Глава 6. Управление на екипи (критерии за екипна ефективност)

Хаджиев, Кристиян (2014) Глава 6. Управление на екипи (критерии за екипна ефективност). In: Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“ : Сборник. Нов български университет, pp. 317-365. ISBN 9789545358319

[thumbnail of Studia_teams_2014.doc] MS Word
Studia_teams_2014.doc
Restricted to Repository staff only

797kB

Abstract

В студията по концептуално нов начин се изследват основите (философията) на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа, като феномен на груповата динамика. Идентифицират се причините, които налагат използването на екипния модел в социалната практика. Анализират се видовете екипи през призмата на непосредствените резутати (динамика на кривата), както и необходимите условия за трансформиране на групите в ефективни екипни структури. Детайлно се изследват принципите, които преодоляват вътрешното организационно късогледство и минимизират риска свързан с промяната. Извеждат се общите подходите за екипна ефективност, систематизирани в осем практики, които мениджмънта реално прилага в бизнеса. Изследват се специфичните измерения (характерни особености) на лидерството в екипна среда. Анализират се новите (интегративни) подходи към лидерството, новата парадигма през призмата на лидерските роли, функционалния модел на Джон Ейдър, лидерството от “пето ниво” на Джим Колинс, концепцията на Майлс и Симс за самолидерството и ситуационния лидерски модел на Хърси-Бланчард, като се идентифицират зависимости свързани с фазите, през които преминава изграждането на екипа. Анализират се критериите за оценка на екипната ефективност, аргументират се характеристиките на ефективния екип, стимулите и бариерите за екипна ефективност, като се предлага концептуална рамка на екипната ефективност.

Item Type:Book Section
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:2784
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:26 Oct 2015 16:44
Last Modified:26 Oct 2015 16:44

Repository Staff Only: item control page