Възникване, регламентация и специфики на европейските NUTS региони

Гълъбинова, Юлияна (2014) Възникване, регламентация и специфики на европейските NUTS региони. Годишник на департамент Публична администрация, 9. ISSN 1313-4760

[thumbnail of 2_U.Galabinova.pdf]
Preview
PDF
2_U.Galabinova.pdf

390kB

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this paper is to present the essence of the European regions, established in accordance with the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS region), including their creation in 1961, egislative framework, principles and specifics in the Central and East European countries. The thesis that is defended is that the formation of NUTS regions influenceя the territorial structure of the member states.
РЕЗЮМЕ: Целта на студията е да представи същността на
европейските региони, създадени по Номенклатура на
териториалните статистически единици (NUTS региони), в т.ч.
тяхното възникване през 1961 г., нормативна регламентация,
принципи и спецификите им в страните от Централна и Източна
Европа. Тезата, която се защитава е, че формирането на NUTS
региони оказва влияние върху териториалната структура на
страните-членки. Изключенията от адаптиране на NUTS
класификацията на съществуващото административно устройство
са главно в новите държави-членки от ЦИЕ, където създаването на NUTS класификации често е придружено с йерархично налагане на нови поднационални административни единици.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Origin, regulation and specifics of the european NUTS regions, AUTHOR: Yuliyana Galabinova
Uncontrolled Keywords:Region, Nomenclature of Territorial Units for Statistics Cohesion policy, Structural funds, European Union, регион, Номенклатура на териториалните статистически единици, кохезионна политика, Структурни фондове, Европейски съюз
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:2880
Deposited By: Yuliyana Galabinova
Deposited On:05 Feb 2016 10:09
Last Modified:05 Feb 2016 10:09

Repository Staff Only: item control page