Резултати от прилагането на кохезионната политика на ЕС за периода 2007-2013 г.

Гълъбинова, Юлияна (2012) Резултати от прилагането на кохезионната политика на ЕС за периода 2007-2013 г. Годишник на Център по публична администрация, VII. ISSN 1313-4760

[thumbnail of 6_J.Galabinova.pdf]
Preview
PDF
6_J.Galabinova.pdf

463kB

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this study is to present the essence of the Cohesion Policy of the European Union, including its objectives and financial instruments for 2007-2013 and to examine the trends in the absorption of EU
funds under the operational programs in Bulgaria. The thesis that is defended is that in 2007-2009 there was an extremely low level of financial absorption on
the seven operational programs in our country, while in 2010, 2011 and by mid-2012 there has been significant progress and accelerate contracting and disbursement of EU funds.
РЕЗЮМЕ: Целта на студията е да представи същността на
Кохезионната политика на Европейския съюз, в т.ч. нейните цели и финансови инструменти за периода 2007-2013 г. и да изследва тенденциите в усвояването на европейските фондове по оперативните програми на Република България. Тезата, която се защитава е, че в периода 2007-2009 в страната ни се наблюдава изключително ниска степен на усвояемост на
финансовия ресурс по седемте оперативни програми, докато през 2010, 2011 и до средата на 2012 година е постигнат значителен напредък и ускоряване на договорирането и разплащането на средства от европейските фондове.
Ключови думи: Кохезионна политика, Структурни фондове,
оперативни програми, регионални различия, Европейски съюз, България.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Results of the EU cohesion policy implementation in Bulgaria for 2007-2012, Assist. Prof. Yuliyana Galabinova, AUTHOR: Yuliyana Galabinova
Uncontrolled Keywords:Cohesion policy, Structural funds, Operational programs, regional disparities, European Union, Bulgaria, Кохезионна политика, Структурни фондове, оперативни програми, регионални различия, Европейски съюз, България
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:2883
Deposited By: Yuliyana Galabinova
Deposited On:05 Feb 2016 13:07
Last Modified:05 Feb 2016 13:07

Repository Staff Only: item control page