The Process Of Decentralization In Bulgaria And The Necessity Of Introducing Regional Self-Government

Galabinova, Yuliyana (2006) The Process Of Decentralization In Bulgaria And The Necessity Of Introducing Regional Self-Government. Amfiteatru Economic, 8 (19). pp. 91-99. ISSN 1582-9146

[thumbnail of articol_fulltext_pag91.pdf]
Preview
PDF
articol_fulltext_pag91.pdf

133kB

Abstract

ABSTRACT: In the recent years many Central and Eastern European Countries (CEEC) are re-arranging their regional levels of administration. After the political transition, the newly established democratic governments and parliaments focused on the establishment of local self-governments and local political elites with democratic legitimacy. This led to formation of accountable and relatively autonomous local self-governments in Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, Slovenia, and Slovakia. It has been only since the mid-nineties that the regional level of government has received more attention in the CEE. To date, Bulgaria and Estonia are the only countries which have not established legal prerequisites for self-governments at the regional level. Regions are an integral part of the state administration in both countries, although county assemblies in Estonia facilitate a participation of the delegates of local self-governments at the regional level. In the process of the decentralization in Bulgaria the role of the regions (regional administrations) and the role of the state functions with regional meaning were undervalued. The concept for decentralization is based basically on the traditional understanding of the process as a transfer of power and resources from the national to the local level.
REZUMAT: În ultimii ani, multe dintre ţările din
centrul şi estul Europei şi-au reorganizat
administraţia la nivel regional. După tranziţia
politică, noile guverne şi parlamente stabilite
democratic s-au concentrat asupra înfiinţării
autoguvernării locale şi a elitelor politice locale
cu legitimitate democratică. Aceasta a condus
la formarea unor auto-guvernări responsabile şi
relativ autonome, la nivel local în Bulgaria,
Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia. Abia la mijlocul anilor 90, acestor guvernări la nivel regional li s-a acordat mai mare atenţie în Centrul şi Estul Europei. Bulgaria şi Estonia sunt singurele ţări
care nu au stabilit încă premise legale pentru
autoguvernare la nivel regional. Regiunile
constituie parte integrală a administraţiei de
stat în ambele ţări, deşi adunările regionale din
Estonia, participă cu delegaţi ai autorităţilor
locale la nivelul regional. În procesul de descentralizare în Bulgaria, rolul regiunilor (administraţiilor
regionale) şi rolul funcţiilor statului cu
semnificaţie regională au fost subevaluate.
Conceptul de descentralizare se bazează în
principal pe înţelegerea tradiţională a
procesului ca un transfer de putere şi resurse de
la nivel naţional către cel local.

Item Type:Article
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:2888
Deposited By: Yuliyana Galabinova
Deposited On:10 Feb 2016 15:07
Last Modified:10 Feb 2016 15:07

Repository Staff Only: item control page