Оценяване на активи чрез пазарни множители

Канарян, Нигохос (2016) Оценяване на активи чрез пазарни множители. Manual. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

[thumbnail of Valuation with Multiples.pdf]
Preview
PDF
Valuation with Multiples.pdf

885kB

Abstract

Обикновено финансовите аналитици използват пазарните мно¬жители за бързо оценяване на компании за сметка на методи, за които се изисква време и прецизност като например дисконтираните парични потоци. Пазарните множители се прилагат при сравнителния подход или както е известно на финансовите аналитици - сравни-тел¬ното оценяване (peer valuation). Ние ще засегнем темата с оценяването с пазарни множители от гледна точка на оценителя.
Сравнителният подход се основава на принципа на заместването. Според този принцип, когато рационален купувач е изправен пред избор дали да купи даден актив, то той няма да придобие собственост по цена, по-голяма от минималната цена на актив с еквивалентна полезност. В икономикса този принцип е известен като Закон за единната цена. Той гласи, че два еднакви актива трябва да се продават на една и съща цена.
Популярността на подхода за оценяване чрез пазарни множители от финансови анализатори и оценители е голяма. Нашата цел е да разкрием на оценителя същността на пазарните множители, да разгледаме тяхната конструкция, така че да изведем факторите, които влияят върху тях. Прецизното използване на пазарните множители изисква те да бъдат коригирани за странови риск, ефективност, счетоводни корекции. Ние ще разгледаме бизнес казус, с които се сблъскахме наскоро, но от гледна точка на оценител, а не на финансов анализатор, който търси подценени или надценени компании.

Item Type:Monograph (Manual)
Subjects:Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:2889
Deposited By: Nigokhos Krikorov Kanaryan
Deposited On:12 Feb 2016 13:28
Last Modified:12 Feb 2016 13:28

Repository Staff Only: item control page