Личностни характеристики на спортисти занимаващи се с културизъм и фитнес : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)", професионално направление 7.6. Спорт

Неделчев, Иван (2014) Личностни характеристики на спортисти занимаващи се с културизъм и фитнес : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научната специалност "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. МЛФ)", професионално направление 7.6. Спорт. PhD thesis, Национална спортна академия "Васил Левски".

[thumbnail of Avtoreferat.pdf]
Preview
PDF
Avtoreferat.pdf

907kB

Official URL: http://nsa.bg/bg/news/id,1994

Abstract

Културизмът и фитнесът трябва да получат шанс да докажат всички свои ползи, да докажат, че са след най-качествените сфери на човешкия живот.

Личностните качества, които се формират и развиват чрез спорта, са обект на много дискусии сред спортната общественост. Научните изследвания са насочени към разкриване ролята на спор-та за развитието и формирането на широк спектър психични явления - черти на характера, самопознание, самооценка и Аз-образ, самоконтрол и самоконтролиращи умения, стресоустойчивост и адекватност на поведението в стресови ситуации, насоченост към сътрудничество и взаимопомощ, качества и умения за успешна социализация в обществената среда.

Спорен и дискусионен е и проблемът за влиянието на културизма върху развитието на личността. Мненията са различни и по-някога твърде крайни. Крайните оценки за културизма са породени от неразбирането на неговите същности характеристики, на психо-логическите му особености и специфика. Настоящият дисертационен труд е насочен към разкриване именно на психологическата същност на културизма, на влиянието му върху личността на практикуващите го, към установяване на личностните характеристики на спортистите по културизъм и степента на тяхното приложение в спорта и живота, като цяло.
Дисертационният труд съдържа 143 стандартни страници. Илюстриран е с 14 фигури и 5 таблици. Библиографската справка включва 87 литературни източника (60 на кирилица и 27 на латиница).

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Medicine and biology > Health policy. Health management. Health care
ID Code:2927
Deposited By: D-r Ivan Nedelchev
Deposited On:23 Mar 2016 14:51
Last Modified:12 Jan 2017 11:32

Repository Staff Only: item control page