Агресивно и виктимно поведение при деца с дислексия на развитието

Колчева, Надя (2016) Агресивно и виктимно поведение при деца с дислексия на развитието. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Submitted)

[thumbnail of Statia_Agresia_Disleksia_N.Koltcheva.doc] MS Word
Statia_Agresia_Disleksia_N.Koltcheva.doc

241kB

Abstract

ABSTRACT: In the recent years, there is an increase in the number of children identified with developmental dyslexia in mainstream schools. This study is devoted to exploration of secondary symptoms in children with this disorder. These symptoms affect some aspects of emotional and social functioning. The aim is to identify do children with dyslexia have higher levels of aggressive behavior, are more predisposed to victimization by peers, what is their level of prosocial experience. Participants: 69 - 30 children diagnosed with developmental dyslexia aged from 8 to 12 years and 39 peers with normal development without such a disorder. The children are from 13 mainstream schools in Sofia. Method: Questionnaire for assessment of aggressive behavior and victimization. Results: Higher percentage of children with developmental dyslexia fall within the higher levels of aggressive behavior and victimization. Dyslexic children have significantly higher results on some of the subscales for aggressive behavior (physical aggression, indirect aggression) and victimization subscales (child as an object of power and coercion, indirect victimization, general victimization) in comparison to their non-dyslexic peers. There is a significant difference in the level of prosocial experience between dyslexic and non-dyslexic children. Dislexic children obtain lower results.
РЕЗЮМЕ: През последните години се отчита увеличаване на броя на децата с установена дислексия на развитието в общообразователните училища. Настоящото изследване е посветено на проучване на вторичните симптоми при деца с подобно нарушение, засягащи някои аспекти на емоционалното и социално функциониране. Целта е да се установи децата с дислексия на развитието имат ли по-високи нива на агресивно и виктимно поведение (както предполагаме) какво е нивото им на просоциален опит. Изследвани лица: 69 - 30 деца с установена дислексия на развитието на възраст от 8 до 12 години и 39 техни връстници без наличие на подобно нарушение. Децата са от 13 столични училища. Метод: Психологически въпросник за оценка на виктимно и агресивно поведение. Резултати: По-голям процент от децата с дислексия на развитието попадат в по-високите степени на проява на агресивно или виктивно поведение. По част от скалите, и за агресивно (физическа агресия, индиректна агресия), и за виктимно поведение (детето като обект на власт и принуда, индиректна виктимизация, обща виктимизация), децата с дислексия на развитието имат значимо по-високи резултата в сравнение с децата нормолексици. Има значима разлика между нивото на просоциален опит при децата с десликсия в сравнение с техните връстници-нормолексици. Децата с дислексия имат по-ниски стойности.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Subjects:Psychology > Evolutionary psychology. Genetic psychology. Psychology of specific ages
Psychology > Psychoanalysis. Psychopathology
ID Code:3087
Deposited By: PhD Nadia Koltcheva
Deposited On:26 Sep 2016 14:04
Last Modified:26 Sep 2016 14:04

Repository Staff Only: item control page