Икономика в сегашно време

Трендафилов, Димитър (2016) Икономика в сегашно време. Годишник на департамент "Икономика". (In Press)

[thumbnail of EconomyOfNow_NBU2016_DTrendafilov.pdf]
Preview
PDF
EconomyOfNow_NBU2016_DTrendafilov.pdf

364kB

Abstract

ABSTRACT: Time is an important factor in economy in general, especially after industrial revolution, but in its essence time is complex social-cultural construct. The time perception underwent series of changes because of introduction of various technological and social novelties. This article has a simple aim to recall both when, why and how time entered economic life and to what extend time influences the exchange in the Internet era. The changes are significant and affect simultaneously big business subjects, individual customers and economic policy of the states. Globalization of the business relations and digital revolution “made” the Globe to look “flat”, reducing expenses and dynamizing the trade, but they shorten time to nanosecond.
РЕЗЮМЕ: Времето е важен фактор в икономиката като цяло, особено след индустриалната революция, но по същността си то е сложен социално-културен конструкт. Затова пък възприятието за време търпи не една и две промени с навлизането на редица технически и социално нововъведения. Тази статия си поставя простата цел както да напомни кога, защо и как времето навлиза в стопански живот и до каква степен времето засяга обменните отношения в епохата на интернет. Промените са значими и засягат едновременно големите икономически субекти, крайните потребители и икономическата политика на цели правителства. Глобализацията на бизнес отношенията и дигиталната революция „изравниха“ пространството, с което намалиха разходите и динамизираха обмена на стоки, ресурси и идеи, но свиха времето до наносекунда.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:икономика, време, пазари, потребителско поведение
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:3111
Deposited By: As. prof. Dimitar Trendafilov
Deposited On:29 Sep 2016 14:06
Last Modified:29 Sep 2016 14:06

Repository Staff Only: item control page