Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика

Пенева, Юлиана and Иванов, Станислав (2009) Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика. In: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование = The Third national Conference wirh International Participation on e-Learning in Higher Education. Академично издателство "Ценов", Свищов, pp. 361-367. ISBN 9789542304272

[thumbnail of Peneva-Ivanov-Svishtov-2009.doc] MS Word
Peneva-Ivanov-Svishtov-2009.doc

62kB

Abstract

Дискутират се дидактически аспекти, свързани с въвеждането на електронното обучение, отнасящи се до разнообразяване на формите на обучение по информатика във висшето образование. В Нов български университет броят на електронните курсове бързо расте. За есенния семестър на учебната 2008/2009 година са регистрирани над 4000 курса по всички програми, което е два пъти повече в сравнение със същия семестър на предходната година.
Това прави задачата за интензивно и съобразено с образователната политика развитие на курсове със смесен тип обучение особено актуална в дидактичен и методичен аспект. От особено значение за разработването на качествено електронно учебно съдържание по информатика са целесъобразната структура и подходящият формат за предлагане, зависещи от избраната специфична учебна дейност. Очакваният преход и размиването на границите между редовна и дистанционна форма на обучение вече очертава своите предимства за гъвкава организация на учебния процес.

Item Type:Book Section
Subjects:Computer science and information technologies > Computer science. Computer programming
Education > Higher education
ID Code:316
Deposited By: Assoc.Prof. Juliana Peneva
Deposited On:23 Oct 2009 07:21
Last Modified:06 Feb 2012 12:10

Repository Staff Only: item control page